Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Nu påbörjas en arkeologisk slutundersökning söder om E18

Från april till juli 2022 kommer en avslutande arkeologisk undersökning att genomföras söder om E18. Detta görs för att vi ska kunna bygga om den mötesfria vägen mellan Köping och Västjädra till motorväg.

Arkeologiskt arbete inför vägbygget

Genom arkeologin får vi reda på var fornlämningar finns och var människor har verkat och bott i forna tider. När vi ska genomföra ett byggprojekt i anslutning till fornlämningsområden görs det först ett gediget arkeologiarbete. Slutundersökningen som nu påbörjas är sista steget i det arkeologiska arbetet längs E18 mellan Köping och Västjädra.

Vem gör vad inom arkeologin?

I första hand försöker Trafikverket undvika ingrepp i fornlämningar. Om detta inte går ansöker vi om arkeologiska undersökningar hos Länsstyrelsen, eftersom fornlämningarna är skyddade av kulturmiljölagen. Om hela eller delar av fornlämningen behöver tas bort ska den först undersökas och dokumenteras. Länsstyrelsen ansvarar för de arkeologiska undersökningarna och upphandlar arkeologiföretag som utför arbetet. Trafikverket bekostar och kontrollerar att de planerade arbetena utförs.

Tidigare arkeologiska fynd längs E18

Hösten 2021 framträdde ett historiskt gravfält vid Eriksberg (foto: Arkeologerna, SHM).

Hösten 2021 genomfördes en arkeologisk undersökning som Västmanlands TV gjorde ett reportage om.

Läs mer om hur Arkeologerna (SHM) arbetar längs E18 mellan Köping och Västjädra inför att vi bygger om den mötesfria vägen till motorväg.