Logga in
Logga in

E18, Köping - Västjädra Samrådshandlingar för faunapassagen

I samband med att vi bygger om E18 mellan Köping och Västjädra till motorväg ska vi bygga en faunapassage mellan trafikplats Morgendal 124 och trafikplats Sörstafors 125.

Djur ska ha möjlighet att passera vägar så att de kan röra sig i landskapet, och faunapassagen kommer att förbättra möjligheten för älg, hjort, rådjur och vildsvin att passera över E18.

Nu har vi publicerat samrådshandlingar för faunapassagen. Du hittar handlingarna på projektets dokumentsida.