Logga in
Logga in

Göteborg–Borås Godkänd miljökonsekvensbeskrivning - dags för granskning

Länsstyrelsen har godkänt vår miljökonsekvensbeskrivning. Det innebär att vi kan gå vidare och avsluta lokaliseringsutredningen. Det gör vi genom att ställa ut den för granskning.

(Nyheten publicerades 2022-02-25)

I arbetet med lokaliseringsutredningen för den nya järnvägen mellan Göteborg och Borås ska Trafikverket beskriva hur den nya järnvägen kommer att påverka miljön, vilka konsekvenser den får för landskap, djurliv, natur- och kulturmiljö och redogöra för skillnaderna mellan de olika alternativen som utreds. Det görs i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) som Länsstyrelsen ska godkänna.

– Nu har vi en godkänd miljökonsekvensbeskrivning vilket känns jättebra. Då kan vi gå vidare och avsluta vår lokaliseringsutredning, säger Jeanette Svensson, delprojektledare miljöbedömning och ansvarig för arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen.

Den 3 mars ställer Trafikverket ut lokaliseringsutredningen för granskning. Alla handlingar, inklusive miljökonsekvensbeskrivningen, kommer att finnas tillgängliga på sidan Dokument på webbplatsen men även fysiskt på berörda orter.

Regeringen ger tillåtelse

När granskningen är klar kan vi slutföra arbetet och skicka vårt förslag till lokalisering av den nya järnvägen till regeringen som fattar det slutliga beslutet om järnvägen kan tillåtas inom den föreslagna korridoren.

– Miljökonsekvensbeskrivningen har varit en viktig bedömningsgrund för valet av lokalisering eftersom den beskriver skillnaderna i miljökonsekvenser mellan de olika alternativ vi utreder. Den är därmed också ett viktigt underlag för tillåtlighetsprövningen, säger Jeanette Svensson.

I nästa skede, när vi arbetar med järnvägsplaner och utreder exakt var järnvägen ska gå, kommer nya miljökonsekvensbeskrivningar att tas fram för de olika delsträckorna.

Vad är en granskning?

Granskningen är en formell del av planläggningsprocessen där vi ställer ut vår lokaliseringsutredning för just granskning. Handlingarna finns tillgängliga digitalt på vår webbplats men kommer också att finnas fysiskt på olika platser. Vilka dessa är kan du läsa på vår webbplats när granskningen startar eller i annons i lokal media.

Granskningsperioden startar 3 mars och pågår fram till 29 april 2022.