Logga in
Logga in

Göteborg–Borås Granskningen i mål

Fredag 29 april var sista dagen för den granskningsperiod där omvärlden kunnat lämna yttranden på vår lokaliseringsutredning. Till hösten börjar vi utreda exakt var järnvägen ska gå.

Nu arbetar vi med att sammanställa och bemöta de yttranden som kommit in under den åtta veckor långa granskningsperioden. I höst kommer vi sedan att skicka in den färdiga lokaliseringsutredningen till regeringen. Det är regeringen som fattar det slutliga beslutet om korridor för den nya järnvägen i en så kallad tillåtlighetsprövning.

Parallellt med prövningen kommer vi att påbörja arbetet med järnvägsplaner, där vi utreder exakt var järnvägen ska gå inom den korridor som vi har föreslagit till regeringen. Vår tidplan utgår från inriktningen vi har tillsammans med Västra Götalandsregionen om en byggstart 2025–2027 och det kräver att vi arbetar vidare parallellt med regeringens tillåtlighetsprövning.

Först ut i arbetet med järnvägsplaner är delen Almedal–Mölndal, näst på tur blir delen inom Borås kommun och sedan kommer delen inom Bollebygds kommun. I Härryda har kommunen uttryckt att de inte står bakom vårt förslag och att de inte kommer att göra nödvändiga ändringar av detaljplaner innan regeringen har tagit sitt beslut om korridor. Därför har vi pausat nästa steg, där vi utreder exakt var järnvägen ska gå, i Härryda kommun i väntan på regeringens beslut.