Logga in
Logga in

Göteborg–Borås Startskottet för järnvägsplaner sker i Göteborg och Mölndal

Under 2022 kommer vi att börja med nästa fas i planeringen där vi utreder exakt var järnvägen ska gå. Vi startar i väst med sträckan Almedal–Mölndal. Programchef Sara Distner svarar på frågor om nästa steg!

(Nyheten publicerades 2022-02-03)

Hej Sara! Vad händer när ni är klara med lokaliseringsutredningen?

Då skickar vi in vårt förslag till regeringen, som fattar det slutliga beslutet om korridor. Samtidigt påbörjar vi arbetet med järnvägsplaner för att klara en byggstart 2025-2027. I järnvägsplanerna utreder vi exakt var järnvägen ska gå inom den korridor som vi har föreslagit till regeringen.

Det är en lång sträcka på 6 mil ny järnväg – hur kommer arbetet med järnvägsplanerna gå till?

Lokaliseringsutredningen har vi gjort som en samlad utredning där vi utrett och bett om synpunkter på hela sträckan mellan Göteborg och Borås. När vi nu går in i nästa steg kommer vi att dela upp sträckan i flera delar.

Vilka delar är det och hur ser ordningen ut?

Först ut är delen Almedal–Mölndal, näst på tur blir delen inom Borås kommun och sedan kommer delen inom Bollebygds kommun. I Härryda har kommunen uttryckt att de inte står bakom vårt förslag och att de inte kommer att göra nödvändiga ändringar av detaljplaner innan regeringen har tagit sitt beslut om korridor. Därför har vi pausat nästa steg, där vi utreder exakt var järnvägen ska gå, i Härryda kommun i väntan på regeringens beslut. Arbetet med järnvägsplanerna kommer att startas upp successivt med start i år och pågå parallellt på sträckorna.

Ni börjar i den västra delen – innebär det att ni också börjar bygga järnvägen där?

Var på sträckan vi börjar bygga bestäms längre fram.

När får jag veta om jag berörs av den nya järnvägen?

Under arbetet med järnvägsplanerna kommer vi att ha nya samråd och då kommer det att vara fokus på enskilda intressen såsom fastighetsägare och näringsidkare. Vi kommer att informera om när det är dags för samråd igen på flera sätt, bland annat via vår webbsida, i vårt digitala nyhetsbrev och genom annonsering i lokala tidningar. Vi försöker att hålla ett högt tempo i processen för att berörda så snabbt som möjligt ska kunna få besked om var den nya järnvägen ska gå.