Logga in
Logga in

Västra Götaland Almedal–Borås, byte av kontaktledningsstolpar

Vi ska byta kontaktledningsstoplar på sträckan Almedal–Borås. Det gör vi för att få en stabilare och mer tillförlitlig anläggning.

Vad?

Utbyte av kontaktledningsfundament-/stolpar.

Varför?

Vi säkerställer en robustare anläggning.

Nuläge

Stolparna är utbytta och trafiken går planenligt. Vissa efterarbeten pågår till slutet av november 2023.

Om projektet

Vi byter cirka 300 kontaktledningsstolpar och fundament med mål att förhindra stopp i trafiken.

Vi stänger för trafik

Under tiden 19 juni–21 augusti 2023 kommer sträckan Almedal–Borås att vara avstängd för trafik. Närboende kommer eventuellt bli påverkade under kortare tidsperioder då produktion är i närområdet. Plankorsningarnas vägskydd (ljud, ljus och bommar) kommer att vara ur drift under tiden för avstängning.

Genom åtgärden blir anläggningen stabilare och mer tillförlitlig.

Tidsplan

1 Etablering Våren 2023

2 Byggstart 19 juni 2023

3 Spårstopp (totalavstängning) 19 juni kl. 00.00–21 augusti kl. 05.00

4 Klart 30 november 2023

Kontakt

Anneli Soppi

Projektledare

Telefon: +46 10-123 57 08

Jonas Ström

Delprojektledare