Logga in
Logga in

Västra Götaland Älvsborgsbanan, järnvägsbro över Nossan, Herrljunga

Vi byter ut järnvägsbron på Älvsborgsbanan över Nossan vid Herrljunga. Det gör vi för att bron har nått sin tekniska livslängd.

Vad?

Byte av järnvägsbro.

Varför?

Bron har uppnått sin tekniska livslängd.

Nuläge

Produktion. Vår entreprenör projekterar och bygger den nya bron vid sidan om den befintliga.

Om projektet

På Älvsborgsbanan finns en järnvägsbro över Nossan, 200 meter norr om Herrljunga tätort. Nu byter vi ut bron då den nått sin tekniska livslängd. Brobytet höjer standarden på Älvsborgsbanan och säkerställer att bron klarar av tung trafik, det vill säga en höjd bärighet. 

Älvsborgsbanan kommer att användas för att leda om trafik i samband med arbetet med Västlänken. Det är alltså extra viktigt att rusta sträckan för att klara av en ökad trafik.

Vid foten av brofästet finns en gång- och cykelväg som vi behöver riva för att bygga den nya järnvägsbron. Efter det att den nya järnvägsbron är på plats bygger vi därför en ny gång- och cykelväg. 

Aktuellt

Så här påverkas du av arbetet

Vi kommer att bygga den nya järnvägsbron på plats, bredvid den gamla. När arbetet är klart tar vi bort den gamla och ”skjuter in” den nya. Den så kallade lanseringen är planerad att ske i mitten av mars till slutet av maj 2022. När vi skjuter in den nya bron kommer järnvägen att vara avstängd.

Järnvägen kommer vara avstängd för resande mellan onsdag den 16 mars -  tisdag den 24 maj. Bussar kommer att ersätta ordinarie järnvägstrafik. 

Dokument

Tidsplan

1 Byggstart September 2021

2 Lansering av nya bron Preliminärt 25 april 2022

3 Klart Öppet för trafik från 25 maj.

Kontakt

Mikael Björk

Projektledare

Telefon: +46 10-123 21 49