Logga in
Logga in

Västra Götaland Älvsborgsbanan, plankorsning Etikettfabriken

Vi ska sätta upp en bevakad helbomsanläggning vid plankorsning Etikettfabriken i Borås kommun. Det gör vi för att öka säkerheten vid plankorsningen.

Vad?

Vi uppgraderar en järnvägsövergång och utrustar den med helbommar.

Varför?

För att öka säkerheten.

Nuläge

Planering inför produktion.

Om projektet

Etikettfabriken är en järnvägsövergång för gång- och cykeltrafik som i nuläget är obevakad med gångfållor som skydd. Övergången används mycket av lokalbefolkningen, bland annat av barn och skolungdomar som korsar järnvägen för att komma till skolbussen. 

Gångfållorna är inte ett tillräckligt skydd i förhållande till dagens krav. Tidigare sänkte vi tågtrafikens hastighet på platsen för att göra det säkrare för korsande trafik. Nu ska vi bygga om övergången till en anläggning med helbommar för att skapa en säkrare övergång och samtidigt göra det möjligt att åter höja hastigheten.

Så påverkas du

Järnvägsövergången kommer att vara stängd för allmänheten mellan 28 maj och 6 juni, men du kommer att kunna passera järnvägen över en tillfällig övergång, strax söder om plankorsningen.

Tidsplan

1 Byggstart Maj 2022

2 Klart Juni 2022

Kontakt

Sofia Magnusson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 44 84

Herman Calderon

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 49 76