Logga in
Logga in

E20, mötesfri väg Västra Götaland E20 förbi Vårgårda färdig redan i sommar

Arbetet med att mittseparera E20 mellan Hjultorp och nya trafikplatsen Fagrabo i höjd med väg 181 förväntas bli klart ett halvår i förtid.

Vi bygger sedan ett år tillbaka ut fyra kilometer av E20 förbi Vårgårda till mötesseparerad väg för säkrare och smidigare resor. Utbyggnaden är en av flera etapper som alla ingår i en större utbyggnad av E20 genom Västra Götaland för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet fram till 2026.

Utbyggnaden i Vårgårda färdig under sommaren

E20 förbi Vårgårda omfattar 4 kilometer och är en av totalt fyra pågående etapper på E20 mellan Vårgårda och Vara. De andra tre etapperna på E20 Vårgårda–Vara omfattar 26 kilometer med mötesseparering för ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.

Från början har planen varit att etappen mellan trafikplats Hjultorp och den nya trafikplatsen Fagrabo, som också byggs inom etappen, skulle öppnat för trafik senhösten 2022. På grund av god framdrift i projektet kommer trafiken släppas på redan under sommaren, men trafikanterna kommer märka av en bättre framkomlighet så snart vintern är över.

– Så snart vi fått varmare temperaturer som håller i sig kan vi fortsätta med arbeten som gör att de nya broarna kan användas. Då blir det genast smidigare för trafikanterna, säger Anton Djurberg, projektledare E20 förbi Vårgårda.

Nya trafikplatsen Fagrabo tar form

Den nya trafikplatsens broar gjuts 7 februari, då kommer ett stort antal cementlastbilar trafikera sträckan, men eftersom E20-trafiken leds om kommer detta inte att påverka trafiken. Trafikplatsen ökar trafiksäkerheten och framkomligheten för trafiken i anslutning till väg 181.

Kontakt

Anton Djurberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 13 87