Logga in
Logga in

Västra Götaland E45, Lilla Edet, cirkulationsplats Göta

För att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten bygger vi en cirkulationsplats i korsningen E45/Timmervägen i Lilla Edets kommun.

Vad?

Bygga en cirkulationsplats och flytta två busshållplatser.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet, förbättrad framkomlighet och korta restid för kollektivtrafiken.

Nuläge

Bygge pågår.

Om projektet

Vi bygger en ny cirkulationsplats längs E45 i korsningen med Timmervägen i Lilla Edets kommun. Dessutom flyttar vi två busshållplatslägen och en gång- och cykelpassage vid Värdshusvägen till nya lägen. De nya busshållplatserna kommer att ha bussfickor så att bussen kan stå skyddad.

Målet är att öka trafiksäkerheten för alla trafikantgrupper samt förbättra framkomligheten och förkorta restiden för kollektivtrafiken.

Trafikpåverkan under byggtid

Under byggtiden kommer ett körfält i vardera riktning vara öppet för trafik. Hastighetsnedsänkningar kommer göras i området under byggtid. Räkna med längre restid och begränsad framkomlighet under byggtiden.

Aktuellt

Vi stänger tillfälligt av anslutning till E45

Götabruks väg mellan Stenhusvägen och E45 kommer att vara avstängd mellan 7 november 2022 och 31 januari 2023. Du som ska ut på E45 från Tegelgatan och Götabruks väg kommer under den tiden att behöva åka via Stenhusvägen och Bäckvägen i stället. Du kommer då upp på E45 vid Södra Lilla Edet-motet.

Se karta över omledningen (png, 3 MB)

Platsen för avstängningen är markerad med ett kryss i kartan. Omledningsvägen är markerad med en streckad linje.

Tidsplan

Under maj/juni genomförs jordprovtagningar och markförberedande arbeten inför den "fysisk" byggstarten som äger rum under augusti 2022. 

2 Byggstart 15 augusti 2022

3 Klart Sommaren 2023

Översiktskarta

Översiktskarta E45, Lilla Edet, cirkulationsplats Göta

Karta visar den nya planerade cirkulationsplats längs E45 i korsningen med Timmervägen i Lilla Edets kommun. Dessutom två nya busshållplatslägen på vadera sida om E45 samt ny gång- och cykelpassage som ersätter befintliga busshållplatslägen och gång- och cykelpassage strax söder om nya cirkulationsplatsen. 
Se kartan i en större storlek (png, 284 kB) 

Kontakt

Salaam Ali

Projektledare

Telefon: +46 10-123 36 95