Logga in
Logga in

Västra Götaland E45, Lilla Edet, cirkulationsplats Göta

För att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten ska vi bygga en cirkulationsplats i korsningen E45/Timmervägen i Lilla Edets kommun.

Vad?

Bygga en cirkulationsplats och flytta två busshållplatser. 

Varför?

Ökad trafiksäkerhet och framkomlighet. 

Nuläge

Upphandling av entreprenör är klar.  

Om projektet

Vi planerar att bygga en ny cirkulationsplats längs E45 i korsningen med Timmervägen i Lilla Edets kommun. Dessutom ska två busshållplatslägen och en gång- och cykelpassage vid Värdshusvägen flyttas till nya lägen. De nya busshållplatslägena kommer att ha bussfickor så att bussen kan stå skyddad.

Målet är att öka trafiksäkerheten för alla trafikantgrupper samt förbättra framkomligheten och förkorta restiden för kollektivtrafiken.

Tidsplan

Under maj/juni genomförs jordprovtagningar och markförberedande arbeten inför den "fysisk" byggstarten som äger rum under augusti 2022. 

2 Planerad byggstart Augusti 2022

Översiktskarta

Översiktskarta E45, Lilla Edet, cirkulationsplats Göta

Karta visar den nya planerade cirkulationsplats längs E45 i korsningen med Timmervägen i Lilla Edets kommun. Dessutom två nya busshållplatslägen på vadera sida om E45 samt ny gång- och cykelpassage som ersätter befintliga busshållplatslägen och gång- och cykelpassage strax söder om nya cirkulationsplatsen. 
Se kartan i en större storlek (png, 284 kB) 

Kontakt

Salaam Ali

Projektledare

Telefon: +46 10-123 36 95