Logga in
Logga in

Västra Götaland E45, Lilla Edet, cirkulationsplats Göta

För att öka trafiksäkerheten och förbättra framkomligheten har vi byggt en cirkulationsplats i korsningen E45/Timmervägen i Lilla Edets kommun.

Vad?

Bygga en cirkulationsplats och flytta två busshållplatser.

Varför?

Ökad trafiksäkerhet, förbättrad framkomlighet och korta restid för kollektivtrafiken.

Nuläge

Vi har öppnat cirkulationsplatsen för trafik. Det återstår några mindre justeringar som kommer åtgärdas under november 2023 innan projektet blir helt klart.

Om projektet

Det återstår några mindre åtgärder som kommer att åtgärdas under november innan projektet är helt färdigställt. Sidan kommer att tas bort från Trafikverkets webbplats 15 december 2023.

Vi har byggt en ny cirkulationsplats längs E45 i korsningen med Timmervägen i Lilla Edets kommun. Dessutom har vi flyttat två busshållplatslägen och en gång- och cykelpassage vid Värdshusvägen till nya lägen. De nya busshållplatserna  har bussfickor så att bussen kan stå skyddad.

Målet med åtgärderna som har gjorts är att öka trafiksäkerheten för alla trafikantgrupper samt förbättra framkomligheten och förkorta restiden för kollektivtrafiken.

Trafikpåverkan under byggtid

Under byggtiden kommer ett körfält i vardera riktning vara öppet för trafik. Hastighetsnedsänkningar kommer göras i området under byggtid. Räkna med längre restid och begränsad framkomlighet under byggtiden.

Tidsplan

Under maj/juni genomförs jordprovtagningar och markförberedande arbeten inför den "fysisk" byggstarten som äger rum under augusti 2022. 

2 Byggstart 15 augusti 2022

3 Klart Oktober/november 2023

Översiktskarta

Översiktskarta E45, Lilla Edet, cirkulationsplats Göta

Karta visar den nya planerade cirkulationsplats längs E45 i korsningen med Timmervägen i Lilla Edets kommun. Dessutom två nya busshållplatslägen på vadera sida om E45 samt ny gång- och cykelpassage som ersätter befintliga busshållplatslägen och gång- och cykelpassage strax söder om nya cirkulationsplatsen. 
Se kartan i en större storlek (png, 284 kB) 

Kontakt

Salaam Ali

Projektledare

Telefon: +46 10-123 36 95