Logga in
Logga in

E6 Nordreälvbron Vi planerar för asfaltering med bibehållen framkomlighet

Arbetet sker under två veckor i skiftet april/maj och då utför vi asfaltering på och kring Nordreälvbron nattetid.

Vecka 17 och 18 planerar vi för asfaltering på och kring Nordreälvbron.

Arbetet kommer att utföras nattetid med minst ett körfält öppet. Dagtid kommer det att vara två körfält öppna i varje riktning.

Vid ett tillfälle när ramperna på Rödbomotet asfalteras kommer trafiken att hänvisas till Klarebergsmotet. Det här arbetet kommer att förläggas sent på natten.

Övriga arbeten och öppning av busskörfält

Veckorna 19 till 22, större delen av maj månad, kommer arbeten att utföras från det blivande busskörfältet. Dessa arbeten utförs mestadels dagtid, med bibehållen framkomlighet.

Vecka 23 slutbesiktigas projektet och busskörfälten öppnas.