Logga in
Logga in

E6.20 Hisingsleden och Halvors länk Nu bygger vi om rondellen vid Björlandamotet

Cirkulationsplatsen som byggs ska bli tvåfilig.  Den här lösningen gäller fram till slutet av juli då cirkulationsplatsen flyttas en bit västerut.

Anläggandet av rondellen är ett led i arbetet med trafikplatsen Björlandamotet som ska skapa bättre framkomlighet i området. Kör du på Hisingsleden kan det vara bra att komma ihåg att trafiken även leds om längre söderut på en sträcka förbi Kålseredsmotet. 

Så tar du fram till fots eller med cykel

Under byggtiden har vi framkomliga gång- och cykelvägar, dessa kan justeras allteftersom vi bygger. De gällande gång- och cykelvägarna vid rondellen Björlandamotet är inritade i rött nedan. För att öka säkerheten har vi ökat vilplanens bredd för de oskyddade trafikanterna till 2,0 meter (de tidigare var ca 1,3 meter) samt fått upp ”herr gå man”-skyltar med blinkljuskomplettering som uppmärksammar trafikanterna på övergångsstället.