Logga in
Logga in

Halvors länk öppnar helt den 29 april

Nu öppnar Halvors länk helt. Genom att bygga Halvors länk får godstrafiken en direktanslutning till målpunkter som till exempel Göteborgs Hamn.

Merparten av Halvors länk blev klar redan i december 2021, med två körfält i vardera riktningen på Hisingsleden samt en ny länk (väg) mellan Ytterhamnsmotet på väg 155 och Hisingsleden. Den 29 april  öppnas även en ny trafikplats, Vikansmotet och en ny gång- och cykelbana. I augusti utförs återstående arbeten som slitlager och permanent linjemålning.

Halvors länk blir en tvärlänk mellan väg 155 och Hisingsleden som kommer att underlätta för transporter till och från de stora industrierna på västra Hisingen.

Fyra etapper

Projekt Hisingsleden/Halvors länk är indelat i fyra produktionsetapper, där den första etappen, Halvors länk nu öppnar. Kålseredsmotet är den andra etappen, byggnation påbörjades under januari 2021. På kartan bredvid är det markerat var omledningen sker