Logga in
Logga in

E6.20 Hisingsleden och Halvors länk Trafikpåverkan Kålseredsmotet

Med start den 29 april stängs ett körfält vid Kålseredsmotet och trafiken leds om på en parallell väg. Omledningen gäller fram till hösten 2022.

Byggnationen av Kålseredsmotet, som är en deletapp i ombyggnationen av Hisingsleden, är i full gång. Natten till Valborgsmässoafton stängs ett körfält för att slutföra asfaltering inför kommande omledning på tillfällig väg. Körfältet är stängt mellan den 29 april klockan 19 med färdig omledning till eftermiddagen den 30 april i södergående riktning. Därefter leds trafiken om på den tillfälliga vägen fram till hösten 2022.

Räkna med att det kan ta lite längre tid att ta sig fram på sträckan och planera din resa i god tid.

Kålseredsmotet- en av fyra etapper

Projekt Hisingsleden/Halvors länk är indelat i fyra produktionsetapper, där Kålseredsmotet är den andra etappen, byggnation påbörjades under januari 2021. På kartan är det markerat var omledningen sker.