Logga in
Logga in

Västra Götaland E6.20, I anslutning till Älvsborgsbron, planskild gång- och cykelväg

Vi planerar ett flertal åtgärder på och i anslutning till Älvsborgsbron. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Vi bygger skyddsbarriär mellan körbanan och gång- och cykevägen, monterar belysning och breddar gång- och cykelvägen där det är möjligt.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi håller på att ta fram en vägplan.

Om projektet

Vi planerar att bygga en skyddsbarriär mellan körbanan och gång- och cykelvägen på Älvsborgsbron där det idag saknas samt att montera belysning för gång- och cykelvägen. Vi planerar även att göra en planskild korsning för gångtrafikanter och cyklister samt att bredda gång- och cykelvägen där det finns utrymme.

Vi genomför åtgärderna för att gångtrafikanter och cyklister idag upplever att trafiken är väldigt nära och att de får stänk från trafiken samt att vinden är påtaglig. De upplever även vägen som väldigt mörk och otrygg och att sikten är begränsad vid anslutningarna till andra vägar.

Vi planerar åtgärderna för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Kontakt

Elin Lyckestam

Projektledare

Telefon: +46 10-124 40 73