Logga in
Logga in

Västra Götaland E6.21 Lundbyleden, bullerskärm Karlavagnsplatsen

Vi har byggt en bullerskärm längs med Lundbyleden vid Karlavagnsplatsen. Det har vi gjort för att minska bullret från vägen för dig som bor i Karlastaden.

Vad?

Bullerskärm vid Karlavagnsplatsen.

Varför?

För en bättre boendemiljö och ett enhetligt intryck i vägbilden.

Nuläge

Projektet är i stort sett klart, förutom några mindre slutjusteringar. Projektsidan kommer tas bort från Trafikverkets webbplats 19 februari 2023.

Om projektet

Bostadsområdet Karlastaden är på väg att byggas ut, och vi har därför byggt en bullerskärm längs med Lundbyleden vid Karlavangsplatsen för att minska bullernivån för de boende. Bullerskärmen består av en liten betongsockel längst ner (cirka 30 centermeter), men till största del av ogenomsiktliga paneler och 1 meter glaspanel längst upp på skärmen.  Den är cirka 5 meter hög och cirka 700 meter lång.

Tidsplan

1 Upphandling av entreprenör mar 2021–mar 2022

2 Preliminär byggstart apr 2022–maj 2022

3 Byggnation Mars 2022–December 2022

Kontakt

Dajana Starcevic

Telefon: +46 10-123 03 14