Logga in
Logga in

Västra Götaland E6.21 Lundbyleden, bullerskärm Karlavagnsplatsen

Vi bygger en bullerskärm längs med Lundbyleden vid Karlavagnsplatsen. Det gör vi för att minska bullret från vägen för dig som bor i Karlastaden.

Vad?

Bullerskärm vid Karlavagnsplatsen.

Varför?

För en bättre boendemiljö och ett enhetligt intryck i vägbilden.

Nuläge

Arbetet pågår.

Om projektet

Bostadsområdet Karlastaden är på väg att byggas ut, och vi bygger därför en bullerskärm längs med Lundbyleden vid Karlavangsplatsen för att minska bullernivån för de boende. Bullerskärmen kommer att ha en grund av betong och en skärm av glas. Den kommer att bli cirka 5 meter hög och cirka 700 meter lång.

Arbetet började 2 mars 2022 och genomförs av entreprenören Serneke Sverige.

Tidsplan

1 Upphandling av entreprenör mar 2021–mar 2022

2 Preliminär byggstart apr 2022–maj 2022

3 Byggnation Mars 2022–December 2022

Kontakt

Dajana Starcevic

Telefon: +46 10-123 03 14