Logga in
Logga in

E6.21 Lundbyleden, Gator vid Backaplan samt Bohusbanan och Brunnsbo station Järnvägsplan Bohusbanan, delen Brunnsbo station, är skickad för fastställelse

Nu har vi skickat in järnvägsplanen för fastställelse. Innan vi kan sätta spaden i marken måste planen fastställas och vinna laga kraft.

Den 20 juni 2022 tillstyrkte länsstyrelsen i Västra Götalands län järnvägsplanen för Bohusbanan delen Brunnsbo station. Tillstyrkan innebär att vi nu har kunnat gå vidare till nästa steg i processen - att skicka in planen för fastställelse till Trafikverkets avdelning Juridik och Planprövning. Inga ändringar av järnvägsplanen har gjort sedan granskningen. Du hittar fastställelsehandlingarna på sidan Dokument, under Aktuella handlingar: Järnvägsplan Bohusbanan, delen Brunnsbo station.

När järnvägsplanen befinner sig hos Juridik och Planprövning är de ansvariga för ärendets beredning. Frågor och synpunkter som berör prövningen ska därmed skickas till dem. Eventuella synpunkter ska ha kommit in senast den 31 augusti 2022 till:

Trafikverket Ärendemottagningen
Planprövning
Box 810
781 28 Borlänge

eller trafikverket@trafikverket.se.

Vad är nästa steg?

När planen väl är fastställd kan den fortfarande överklagas. Om så sker är det regeringen som tar ställning i frågan.

Om planen inte överklagas räknar vi med att den vinner laga kraft under vintern 2022/2023. Förutsatt att vi har alla tillstånd på plats planerar vi att påbörja byggnation 2024.

Kontakt

Behnam Shahriari

Projektledare

Telefon: +46 10-123 16 08