Logga in
Logga in

Västra Götaland Fyra cirkulationsplatser i Skövde, Segerstorp, Timboholm, Horsås och Karstorp

Vi planerar att förbättra framkomligheten i Skövde genom att bygga om fyra cirkulationsplatser. Detta kommer att öka kapaciteten och framkomligheten.

Vad?

Ombyggnation av cirkulationsplatserna Segerstorp, Timboholm, Horsås och Karstorp.

Varför?

För att öka kapaciteten och framkomligheten.

Nuläge

Vi utreder åtgärder genom kapacitetsanalyser.

Om projektet

Trafiken har ökat i Skövde under de senaste åren. Det har ökat restiderna för både pendlare och godstransporter, och utryckningsfordon har svårt att ta sig fram i rusningstid. Därför genomför vi ett antal projekt för att förbättra framkomligheten i och genom Skövde. 

Cirkulationsplatserna vi ska bygga om är:

  • Segerstorp
  • Timboholm
  • Horsås
  • Karstorp

Inledningsvis utreder vi kapaciteten i befintliga cirkulationer för år 2040. Därefter, med kapacitetsanalysen som grund, studeras vilka åtgärder som är möjliga att utföra för att uppnå tillräcklig kapacitet och framkomlighet.

Översiktskarta

Tidsplan

1 Utredning 2023–2024

2 Projektering 2024

3 Byggstart Preliminärt 2025

4 Klart Preliminärt 2026

Kontakt

Malin Arvidsson

Projektledare

Isak Nordin

Projektingenjör

Telefon: +46 10-123 77 27