Logga in
Logga in

Vad händer närmsta tiden?

Framöver är en lugnare period med betydligt mindre buller. Huvuddelen av våra grundläggnings och sprängningsarbeten är färdiga.

Det är alltså en betydligt lugnare period bullermässigt framöver. Under resterande del av år 2022 utför vi armering och gjutning av färdig betongtunnel. Allteftersom tunneln färdigställs fyller vi på med jordmassor runt och ovanpå tunneln.

Under vecka 28 lyfts den nya gång- och cykelbron på plats i Pölsebo. Den ska senare ersätta den befintliga bron som ska rivas. 

Framåt hösten planerar projektet att bjuda in allmänheten till arbetsplatsen. Då får ni som är intresserade möjlighet besöka oss och ställa era frågor. Ytterligare information kommer.