Logga in
Logga in

Risk för bullrande arbeten från 1 februari

Spontning och spontdragning påbörjas längs Fruktgatan vilket kan komma att bullra helgfria vardagar under dagtid från den 1 februari.

Under byggskedet behöver vi i olika faser utföra arbeten som låter mer. Projekt Olskroken planskildhet kommer att utföra bullrande markarbeten som planeras att genomföras helgfri vardag under dagtid, 7-19.

Detta innebär att vi kan komma att överskrida de riktvärden som Trafikverket har att förhålla sig till gällande buller. Arbetena har samråtts med tillsynsmyndigheten. De arbeten som är aktuella inom detta samråd kommer att ske längst Fruktgatan.

Spontning och spontdragning påbörjas den 1 februari och kommer att pågå i perioder fram till årsskiftet 2023/2024. Beroende på var arbetena utförs kan de påverka närboende och verksamheter.

Det är inte aktuellt med tillfällig vistelse för dessa arbeten då vi inte överskrider riktvärdet för buller fem dagar i rad eller mer än fem dagar under en tiodagarsperiod.