Logga in
Logga in

Bullerstörande arbeten vid Södra Ånäsbron

Spontning och spårriktning är moment som ger upphov till buller och som kan komma att påverka dig som bor i området kring Olskroken. Vi kan komma att överskrida de riktvärden som Trafikverket har att förhålla sig till.

Kvällen och natten mellan måndagen den 7-9 mars kommer vi att utföra spontning och spårriktningsarbeten. Arbetet kommer att ske i järnvägsområdet längs E20. Spontdragningen kommer genomföras med två maskiner som jobbar parallellt. Spårriktning kommer att ske efter spontdragning. Spontdragning och spårriktning kommer inte ske samtidigt.

Spårriktning är en typ av arbete som Trafikverket utför regelbundet. Olskroken är en hårt belastad knutpunkt och all järnvägstrafik som går i området sliter på järnvägen. Till och från måste därför spåren riktas i höjd- och sidled, bland annat för att kompensera sättningar.

Vi försöker lägga så mycket vi kan av arbetena på dagtid men ibland behöver vi arbeta på tider då spåren inte är trafikerade för att inte störa den omfattande tågtrafiken.
Spontdragning och spårriktning behöver genomföras under tågfri tid vilket innebär att arbetena kommer att påbörjas klockan 21.00 och pågå till klockan 07 på morgonen. Då våra arbeten sker i direkt anslutning till järnvägen har vi också begränsade möjligheter till bullerdämpande åtgärder. Vi är medvetna om att våra arbeten under den aktuella tiden kan upplevas som störande.

Arbetstider: 

  • 7 - 9 mars.
  • Reservdatum: 21- 23 mars.