Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet Bullrande arbete 4-8 april

Trafikverket utför arbeten med spårriktning och bankpålning i Olskroken. Detta kan innebära att vi överskrider riktvärden för buller.

Arbetet med spårriktning och bankpålning kommer att pågå från måndag morgon 4 april till fredag kväll 8 april. Beräkningarna visar att det rör sig om enstaka överskridanden av luftburet buller mellan kl. 07-19. Vi kan inte säga exakt vilka dagar och under vilka tider som de bullrande arbetena äger rum.

Olskroken är en hårt belastad knutpunkt och all järnvägstrafik som går här sliter på spåren. Till och från måste därför spåren riktas i höjd- och sidled, bland annat för att kompensera för sättningar. Arbete med spårriktning ger upphov till buller som kan påverka dig som bor i området. Arbetena har samråtts med tillsynsmyndigheten.