Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet Trafikpåverkan när vi förbättrar järnvägen

Omfattande arbeten på järnvägen genomförs under sommaren. Inför vissa moment måste tågtrafiken stoppas. Avstängningar planeras flera år i förväg och vi måste flytta spår för att bland annat utföra grundläggningsarbeten.

Under sommaren utökas arbetet vid Olskroken, vilket innebär att fler tågsträckor påverkas. Det är Trafikverket som utför upprustning- och underhållsarbeten på vissa tågsträckor. Detta påverkar trafiken in och ut från Göteborg Central till och med vecka 33 med både helavstängningar och perioder med begränsad framkomlighet.

Tåg kommer att ställas in och eventuellt ersättas med buss alternativt gå annan väg.
Efter 18 juli är det bara stängt på ett spår på Norge Vänerbanan, man kan med reducerad trafik på ett spår komma in till Göteborg, järnvägsföretagen hänvisar i övrigt till buss/spårvagn till Göteborg C.

För att ta reda på vad som gäller för just din resa kontakta ditt tågbolag.