Logga in
Logga in

Olskroken planskildhet En bro i rätt riktning

Den 6 april lanserades den 60 meter långa bron ut över Gullbergsån i projekt Olskroken Planskildhet.

Bron som väger 510 ton sköts stegvis ut över ån, ungefär 40 cm åt gången. För att få bron att glida användes domkraft, teflon och såpa. Efter lite mindre än halva längden kopplade en 600 tons kran tag i andra änden som mothåll för att inte bron skulle falla ner i Gullbergsån. Därefter fortsatte lanseringen fram till motsatta landfästet.

- Lanseringen var lyckad och projekt Olskroken Planskildhet har nått en viktig milstolpe i projektet, säger Mats Ek, projektledare på Trafikverket.

Förberedelser för att få den nya bron på plats har pågått i över ett år och bron är en så kallad stålfackverksbro, tillverkade av balkar som sammanfogas till ett gallerverk av stödjande balkar. De förtillverkade stålbalkarna till bron anlände till projektet på femton lastbilar i oktober 2021. Bron har sedan monterats ihop i direkt anslutning till sin slutliga position över Gullbergsån. Bron kommer att ha dubbelspår och trafikeras främst av Västlänken och Västra Stambanan.

Olskroken är en av de viktigaste knutpunkterna i järnvägssystemet. Lanseringen av Gullbergsbron är en av många viktiga och komplicerade arbeten inom projektet. Vi håller tidplanen och är nu ett steg närmare målet att öka framkomligheten och driftsäkerheten för all tågtrafik till och från Göteborg, avslutar Mats.