Logga in
Logga in

Anmäl dig till marknadsdialog i januari/februari 2023

Nu bjuder vi in till marknadsdialog för byggnation av nya slussar i Trollhätte kanal.

Projektet omfattar slussar i Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg. Projektet är ett samarbete mellan Trafikverket och Sjöfartsverket och har tilldelats 5,4 miljarder i nu gällande nationell plan.

Mer information om projektet inklusive tidplan finns på projektets webbplats.

Syftet med dialogen är att ta tillvara marknadens perspektiv för att genomföra projektet på bästa möjliga sätt. Fokus kommer ligga på hur större risker och osäkerheter kan hanteras på lämpligaste vis utifrån marknadens perspektiv – exempelvis genom att diskutera entreprenaduppdelning, metodval och kalkylförutsättningar.

På mötet kommer ni att träffa projektledare Mikael Rintala, projekteringsledare Lars Johansson, biträdande projekteringsledare Julia Lööf, entreprenadsakkunnig Johan Andrén, Sjöfartsverkets Johan Eriksson samt inköpsansvarig Katarina Kristiansson.

Möten fysiskt eller digitalt

Dialogen sker genom separata möten med de leverantörer som önskar delta.

  • Plats: Lilla Marieholmsgatan 7–9, Göteborg
  • Datum: 31/1, 1/2 och 2/2 2023

Det är även möjligt att delta digitalt.

Anmälan görs genom att lämna önskemål om tider under de angivna dagarna till Katarina Kristiansson via mail:
katarina.kristiansson@trafikverket.se

Viktig information om dialogen

  • Dialogen är inte en del av kommande upphandlingar och medverkan påverkar inte möjligheten att lämna anbud på kommande entreprenadarbeten.
  • Den information som lämnas under dialogen kan komma att ändras i ett senare skede. Det är alltid informationen i publicerade upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag) som gäller.
  • Det presentationsmaterial som Trafikverket visar vid dialogen kommer att publiceras på projektets hemsida tillsammans med en sammanfattning av de synpunkter som leverantörerna lämnat under dialogen.