Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Fältundersökningar i Lilla Edet och Vänersborg under våren

I mars börjar vi undersöka marken i Lilla Edet och Vänersborg. De första undersökningarna pågår omkring en vecka och syns mer än de låter.

Innan vi kan börja bygga nya slussar måste vi ta reda på byggförutsättningarna. Under mars månad genomför vi så kallade seismiska undersökningar samt brunnsinventeringar i Lilla Edet och vid Brinkebergskulle. Seismiska undersökningar innebär att vi genomför ljudmätningar i marken för att få en uppfattning om jordlagren och närheten till berg. Undersökningarna gör ingen skada på marken och orsakar väldigt lite ljud, så det torde inte bli några störningar för närboende. Undersökningarna pågår omkring en vecka.

Brunnsinventeringarna genomför vi för att kontrollera om och var det finns brunnar som kan komma att påverkas av arbeten kopplade till de nya slussarna. Först görs en digital inventering där berörda brunnsägare får fylla i uppgifter, och om det bedöms nödvändigt görs därefter fysiska undersökningar med eventuell vattenprovtagning. 

Fler undersökningar i vår

Senare under våren kommer vi även att genomföra borrprovtagningar i Lilla Edet och Vänersborg. Dessa kan innebära en del buller. Även fördjupade naturinventeringar planeras.

När vi vet exakt datum för de olika undersökningarna informerar vi om dem här på webbplatsen och närboende får informationsbrev hemskickade innan undersökningarna äger rum.

Det kan vara bra att veta att vi aldrig genomför en undersökning på någons mark utan förvarning. Skulle vi behöva undersöka på någons mark tar vi kontakt med fastighetsägaren och upprättar ett avtal om hur det ska gå till.
 

Kontakt

Mikael Rintala

Projektledare

Telefon: +46 10-123 81 80

Nathalie Abrahamsson

Fastighetsansvarig

Telefon: +46 10-123 50 11