Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Nu analyserar vi svaren i utredningen om befintlig sträckning

Vad innebär det att bygga nya slussar i Trollhättan i befintlig sträckning? Den utredningen pågår och beräknas bli klar efter sommaren. Trollhättans samrådsredogörelse släpps också efter sommaren.

Att bygga slussar på en ny plats i Trollhättan får stora konsekvenser oavsett var placeringen blir. Därför beslutade vi oss i januari för att ytterligare genomlysa det tidigare avfärdade alternativet att bygga i befintlig sträckning.

Utredningen pågår och innehåller två delar.

Svar via enkätfrågor

Den första delen handlar om följderna av att bygga i befintlig sträckning för aktörer runt Vänern, som företag, hamnar och kommuner. Dessa har fått svara på frågor i en enkätundersökning om till exempel arbetstillfällen, omställningsmöjligheter och alternativa transportsätt utifrån det faktum att kanalen måste stängas av under en längre period om man bygger nya slussar i befintlig sträckning.

Den andra delen av utredningen handlar om den mer tekniska sidan: vad är tekniskt genomförbart, vilka risker finns, hur påverkas omgivningen, hur lång tid tar det och vad blir kostnaden.

Båda delarna måste finnas på plats innan vi kan göra en ny bedömning av alternativet att bygga i befintlig sträckning.

Komplex undersökning

Detta är en komplex fråga med mycket att undersöka och många perspektiv att inhämta. Just nu analyseras och utvärderas de svar som vi fått in. Den färdiga undersökningen presenteras troligen strax efter sommaren.

När det gäller ställningstagandet kring slussarna i Trollhättan – det vill säga när Trafikverket tillsammans med Sjöfartsverket bestämmer vilket alternativ vi vill gå vidare med – kommer det tidigast under hösten. Denna tidpunkt gäller om utredningen visar samma resultat som tidigare: att det inte anses möjligt att bygga de nya slussarna i befintlig sträckning.

Skulle befintlig sträckning däremot betraktas som ett genomförbart alternativ backar processen tillbaka eftersom de grundläggande förutsättningarna för projektet då förändras. De nya förutsättningarna skulle innebära att flera saker måste göras om; en av dem är samrådet. Det gäller i så fall i samtliga tre kommuner där nya slussar planeras – Trollhättan, Vänersborg och Lilla Edet.

Samrådsredogörelse här på webbplatsen

Samrådsredogörelsen för Trollhättan från samrådet som hölls om alternativ nord och syd kommer att publiceras här på webbplatsen efter sommaren. I redogörelsen finns alla yttranden som kom in under samrådsperioden.