Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Nu börjar vi borra i marken i Lilla Edet

Under de kommande två veckorna kommer vi att ta jordprover i Lilla Edet, vilket kan medföra en del buller.

I Lilla Edet har vi genomfört ljudmätningar i marken för att få en uppfattning om jordlagren och närheten till berg. Nu och två veckor framåt fortsätter fältundersökningarna med jordprover på land. Proverna tas med hjälp av borrbandvagnar och orsakar en del buller.

Jordprover tas för att ta reda på markens geotekniska egenskaper och för att hitta eventuella föroreningar.