Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Nya slussar i befintlig sträckning utreds ytterligare

Under våren gör vi en kompletterande utredning om vad det innebär att bygga nya slussar i befintlig sträckning i Trollhättan.

Nyheten publicerades den 14 januari 2022. (Vår nya webbplats har gett nyheten fel publiceringsdatum.)

Att bygga slussar på en ny plats i Trollhättan får stora konsekvenser för staden, invånarna, natur och kulturmiljöer – oavsett var den nya placeringen blir.

– Därför tittar vi nu på befintlig sträckning igen och ska ytterligare genomlysa det alternativet, säger Mikael Rintala, projektledare på Trafikverket.

I utredningen kommer vi bland annat att titta på om det är tekniskt möjligt att bygga i befintlig sträckning, byggtider, risker och kostnader. Vi kommer också att se över konsekvenserna för företagen i Vänerregionen som är beroende av sjöfarten för sina transporter. Tidigare utredningar har gjort bedömningen att de negativa konsekvenserna för dem blir för stora eftersom kanalen måste stängas av under flera år om man bygger i befintlig sträckning.

Många frågor om befintlig sträckning

– Under samrådet har vi också fått många frågor och synpunkter om det här alternativet, vilket är ännu ett skäl till att vi tar frågan ett varv till och genomför en kompletterande utredning, säger Mikael Rintala och fortsätter:

– Vid ett samråd är inte allting färdigutrett. Synpunkter som kommer in kan, som i det här fallet, leda till att kompletterande utredningar görs för att komma vidare.

Utredningen beräknas vara klar senare i vår. Om den visar att tidigare bedömningar är riktiga behöver samrådet inte göras om. Men om den visar att det är möjligt att bygga i befintligt läge på ett sätt vi inte förutsett behöver vi genomföra ett nytt samråd.

Befintlig sträckning – tidigare bedömningar

De bedömningar som tidigare gjorts om att bygga i befintlig sträckning gör gällande att det inte är möjligt. Här kan du läsa vad det baseras på.

Om vi skulle bygga de nya slussarna där dagens slussar är blir vi tvungna att stänga Trollhätte kanal under stora delar av byggperioden, som sträcker sig över flera år. Det skulle innebära att inga lastfartyg kan trafikera kanalen under långa perioder, vilket skulle ha en stor negativ påverkan på alla de industrier och företag som använder kanalen för sina transporter.

De företag som har möjlighet att lägga om sina transporter till lastbil eller tåg kommer att göra det medan andra, vars produkter till exempel är så stora att de enbart går att transportera sjövägen, får flytta sina verksamheter eller lägga ner.

När företag väl ställt om till en annan transportform byter de oftast inte tillbaka – inte för att sjöfrakt är dåligt utan för att det kostar på alltför mycket att återigen planera om och byta transportsätt om man inte måste.

Detta riskerar leda till ett minskat behov och minskad användning av den nya slussleden, vilket i princip skulle göra investeringen i de nya slussarna ogjord. Dessutom ökar trängseln på väg och järnväg om fler företag fraktar med lastbil eller tåg.

Kontakt

Mikael Rintala

Projektledare

Telefon: +46 10-123 81 80