Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Slussprojektet i Trollhättan hämtar slussteknisk expertis från Nederländerna

I Sverige byggdes den senaste slussen för drygt 90 år sedan – i kanaltäta Nederländerna sker det betydligt oftare. Det är därför ingen slump att vi hämtat vår slussteknikexpert Fokke Westebring just härifrån.

I vår serie där du får möta några av slussprojektets experter har du tidigare kunnat läsa om en geotekniker och en kulturmiljöspecialist. Sist ut i raden – för den här omgången i alla fall – är vår slussteknikexpert.

En stor del av Nederländerna ligger under havsnivån och landet är fullt av kanaler och slussar som reglerar vattennivåerna. Därför kommer inte oväntat många av världens ledande slusstekniker härifrån. En av dem är Fokke Westebring, projektets expert på slussteknik. Hans uppgift är att se till att de nya slussarna i Trolhätte kanal blir funktionella och håller minst lika länge som dagens hundraåringar.

Integrerar de olika slussdelarna

– Som slusstekniker jobbar jag med att utforma slussarnas konstruktion och integrera de olika delarna. Slusskammaren, påfyllningssystemet, portarna och placeringen av slussen kan inte utformas separat eftersom de har så många beröringspunkter, säger Fokke Westebring.

I grunden är han byggnadsingenjör och hans erfarenhet av slussar är gedigen.

– Jag har arbetat med slussar, hamndesign, kajväggar och bryggor i 20 år. I Nederländerna har vi ett ”slussprogram” med över 50 slussar som behöver renoveras, byggas ut eller bytas ut. De senaste åren har jag varit involverad i tio sådana slussprojekt; allt från nautisk rådgivning kring den mindre Beatrix-slussen och design av New Lock Terneuzen och Lock Eefde till tre slussförlängningar i Born, Maasbracht och Heel.

Vad kännetecknar slussarna i Trollhätte kanal?

– Den största utmaningen är att bygga slussar som ger en säker och smidig passage för fartygen samtidigt som de orsakar minsta möjliga negativa påverkan på omgivningen; däribland de befintliga slussarna. Markförhållandena i området, med olika slags berg och kvicklera, är också en utmaning för konstruktionen under alla skeden av byggtiden.

Några andra yrkeskompetenser inom slussprojektet

  • Vibrationshandläggare – studerar vibrationer (från till exempel sprängningar) som kan vara skadliga för byggnader, mark och brunnar, eller vibrationer som är störande för människor.
  • Bergteknikprojektör – studerar bergkvalitet och beräknar volymer, designar utformning av bergschakt och bedömer förstärkningsbehov.
  • Vattenekolog – studerar fisk, bottenmiljöer och vattenkvalitet ur ekologisk synvinkel. Utreder vattenekosystem i planeringsskedet och föreslår åtgärder för att påverka så lite som möjligt.
  • Lots – erfaren nautiker som i grunden är sjökapten och som därefter genomgått lotsutbildning. Lotsar hjälper till med att navigera fartyg genom svåra passager och till och från hamn.
  • Fastighetsansvarig – samordnar och ansvararar för markåtkomstfrågor, till exempel fastighetsrättsliga avtal, förhandlingar om ersättning, skadereglering och tvister.

…med flera. 

Läs även om två andra specialister