Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Varför är utredningarna om olika alternativ så olika?

Hallå där, Mikael Rintala, projektledare för Slussar i Trollhätte kanal. Varför är utredningen om befintlig sträckning i Trollhättan mer detaljerad än utredningarna om alternativ Nord och Syd?

– Det beror på att utredningarna har genomförts i olika skeden och med olika syften. Alternativ Nord och Syd utreddes vid det första samrådet där syftet var att välja korridor, alltså att hitta en genomförbar sträckning inom ett ganska brett område. I ett så tidigt skede går man inte in på djupet i tekniska lösningar utan det kommer senare.

När det gäller utredningen om befintlig sträckning, som togs fram av två konsultföretag som inte jobbat med frågan tidigare, så blev den mer detaljerad eftersom syftet var att undersöka om slutsatserna från tidigare, mer översiktliga utredningar stämde.

Kommer Nord och Syd och andra alternativ ni tittar på i Trollhättan att beskrivas mer noggrant under kommande samråd nästa år?

– Ja, de alternativ som fungerar för fartygstrafiken kommer vi att belysa mer. Men en del av de sträckningar som lyfts har visat sig omöjliga för fartygen att ta sig fram i. Sträckningsalternativ som inte fungerar nautiskt kommer vi bara att redovisa översiktligt.

Vilka utredningar om slussarna har gjorts?

2010–2013

Åtgärdsvalsstudie

Fokus: Vänersjöfart eller ej?

 • Godsutredning
 • Samhällsekonomisk kalkyl
 • Idéstudie – utformningsalternativ

Resultat

 • Slussarna måste åtgärdas
 • Fortsatt utredning med fokus på renovering

2015–2017

Åtgärdsvalsstudie

Fokus: Vad ska byggas och när?

 • Effekter
 • Samhällsekonomisk bedömning/kostnad
 • Renoveringsalternativ

Resultat

 • Renovering ej möjlig
 • Beslut nybyggnation i ny sträckning

2019–2021

Lokaliseringsutredning

Fokus: Var ska slussarna byggas och hur?

 • Riskbedömningar
 • Byggbarhetsanalys
 • Farledssimulering
 • Kostnadsbedömning

Resultat

 • Förslag till placering av nya slussar
 • Samrådsunderlag