Logga in
Logga in

Slussar i Trollhätte kanal Välkommen till marknadsdialog om slussprojektet

Nu bjuder vi in till ytterligare marknadsdialoger för byggnationen av de nya slussarna i Trollhätte kanal.

Projektet omfattar slussar i Trollhättan, Lilla Edet och Vänersborg och är ett samarbete mellan Trafikverket och Sjöfartsverket. Projektet ingår i den nationella planen för transportinfrastruktur och bedömd totalkostnad är 6,1 miljarder kronor.

I projektet har ett inriktningsförslag tagits fram gällande lämpliga entreprenadindelningar, entreprenad- och ersättningsformer samt incitamentslösningar. Syftet med dialogerna är att informera om föreslagen inriktning och få värdefulla inspel från marknaden. 

Målsättningen är att uppnå en sund riskfördelning i förhållande till marknaden och att genomföra projektet på bästa möjliga sätt.

På mötet kommer ni att träffa projektchef Mikael Nummedal, projektledare Mikael Rintala och Lars Johansson, projekteringsledare Markus Eek de Geer, entreprenadsakkunnig Mikael Andersson samt kvalificerad inköpare Caroline Rabbaa och inköpsansvarig Josefin Wennerlöf.

Möten fysiskt eller digitalt

Dialogen sker genom separata möten med de leverantörer som önskar delta. Fysiska möten sker på Lilla Marieholmsgatan 7–9, Göteborg. Det är även möjligt att delta digitalt.

Vill du boka ett möte eller har frågor?

Mejla Caroline Rabbaa, kvalificerad inköpare:

caroline.rabbaa@trafikverket.se

Viktigt att veta om marknadsdialogen

  • Dialogen är inte en del av kommande upphandlingar och medverkan påverkar inte möjligheten att lämna anbud på kommande entreprenadarbeten.
  • Den information som lämnas under dialogen kan komma att ändras i ett senare skede. Det är alltid informationen i publicerade upphandlingsdokument (förfrågningsunderlag) som gäller.
  • Det presentationsmaterial som Trafikverket visar vid dialogen kommer att publiceras på projektets webbplats tillsammans med en sammanfattning av de synpunkter som leverantörerna lämnat under dialogen.