Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1627, byte av två broar, Marks kommun

Vi byter ut två broar längs med väg 1627. Broarna byts ut för att höja trafiksäkerheten då de i dagsläget är allt för smala för att två fordon ska kunna mötas.

Vad?

Vi byter ut de två gamla smala broarna på väg 1627 mot två nya bredare broar.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten på vägen.

Nuläge

Produktion av norra bron pågår.

Om projektet

Idag är de två broarna för smala för att två fordon ska kunna mötas, och väg 1627 används som genväg för tung trafik. För att förbättra och öka trafiksäkerheten på vägen byter vi ut de smala broarna mot två nya bredare broar.

Så leder vi om trafiken vid bytet av norra bron

Omledningskarta

Väg 1627 kommer att vara avstängd vid den norra bron söder om Grönered från och med 30 maj och fram till årsskiftet 2022/2023. Under avstängningstiden leder vi om trafiken via väg 40 (Grönkullen till Flässjum), och vidare via Rävlanda in på väg 156 ner till Hyssna. 
Se omledningskartan i sin helhet (pdf, 1,4 MB)

Tidsplan

1 Byggstart av södra bron augusti 2021

2 Södra bron klar årsskiftet 2021/2022

3 Geotekniska åtgärder pågår inför utbytet av den norra bron januari –september 2022

Bi byger ut den norra bron (15-432-1). Vi stänger av vägen i höjd med den norra bron från 30 maj till och med årsskiftet 2022/2023 (se omledningskarta).

5 Norra bron beräknas bli klar årsskiftet 2022/2023

Översiktskarta

Kartan visar att Södra bron ligger strax vänster om Gläfsered och Norra bron strax ovanför Grönkullen längs med väga 1627.

Kartan visar vart de två broarna ligger längs väg 1627. Den södra bron ligger norr om Rya, och den nörra bron ligger söger om Grönered.
Se kartan i en större storlek (jpg, 522 kB)

Kontakt

Hekuran Shala

Projektledare

Magnus Carlstedt

Markförhandlare