Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 168, gång- och cykelväg Vävra–Tjuvkil

Vi bygger gång- och cykelväg mellan Vävra och Tjuvkil i Kungälvs kommun. Avsikten är att öka framkomligheten och trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Vad?

Gång- och cykelväg, 3,4 km, mellan Vävra och Tjuvkil längs väg 168.

Varför?

Öka säkerheten och framkomligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vägplanen vann laga kraft i december 2022. Entreprenören VästMark Entreprenad AB är tilldelad uppdraget. Byggnationen påbörjades enligt plan i början av september 2023.

Om projektet

Trafikverket har fått i uppdrag av Kungälv kommun att bygga en gång- och cykelväg mellan Vävra och Tjuvkil. Syftet är att skapa en trafiksäker miljö för cyklister och gående utmed sträckan.

Sträckan Vävra–Tjuvkil finansieras i sin helhet av Kungälvs kommun.

Bakgrund

Kungälvs kommun har tagit fram ett antal sträckor utmed väg 168 som i dag inte är sammanlänkade med det nuvarande gång- och cykelvägnätet. Målet är att skapa ett enhetligt trafiksäkert stråk för cyklister och gående.

Trafikverket ansvarar för att driva processen för att denna gång- och cykelväg ska vara färdigbyggd till halvårsskiftet 2024. 

Så påverkas trafiken

På delar av sträckan kommer ett körfält att stängas av. Trafiken kommer att regleras med trafikljus och eventuellt flaggvakter under vissa perioder. Räkna med något längre restid.

Tidplan

1 Vägplan inskickad för fastställelse Juni 2021

2 Vägplan fastställd Oktober 2021

3 Vägplan överklagad November 2021

4 Byggstart September 2023

5 Gång- och cykelväg öppnas för trafik Juni 2024

Kontakt

Ulrika Holterberg

Projektledare

Telefon: +46 10-123 31 23

Peter Kolm

Biträdande projektledare

Telefon: +46 73-077 10 10

Albin Svahn

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 75 25