Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1700, Vegby, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi bygger om väg 1700 i Vegby för att göra den säkrare. Det gör vi genom hastighetsdämpande åtgärder och genom att göra det lättare för trafikanterna att uppfatta olika delar i trafikmiljön

Vad?

Förbättra trafiksäkerheten längs väg 1700 i Vegby, Ulricehamn.

Varför?

Trafikmiljön upplevs som otrygg av olika trafikantgrupper.

Nuläge

Arbetet efter vinteruppehållet är igång. Under sommaren kommer vi göra ett antal justeringar längs vägen.

Om projektet

Vi har fått in synpunkter om att fordon kör för snabbt genom Vegby och om gående som upplever att det är otryggt att korsa vägen mellan Storgatan och Sjöbovägen. Under hösten 2021 och sommaren 2022 bygger vi därför om i Vegby centrum.

Det här ska vi göra

  • Sänka hastigheten från 50 km/tim till 40 km/tim mellan Storgatan och Sjöbovägen.
  • Måla om väglinsen (”knappen”) i korsningen 1700/Vegagatan/Skolgatan så att den syns tydligare.
  • Höja upp och göra övergångsstället vid Vegagatan/Skolgatan säkrare.
  • Förbättra sikten i korsningen mellan väg 1700 och väg 1690, och göra den lättare att uppfatta.
  • Flytta busshållplatsen Vegby från väg 1690 till väg 1700 (Strandvägen). Den nya hållplatsen är utformad så att den ska dämpa hastigheten på trafiken.

Ulricehamns kommun håller på att bredda gång- och cykelvägen genom Vegby. Du kan läsa mer om det projektet på deras webbbplats:  Planerade vägarbeten i Ulricehamns kommun

Så här påverkas du under byggtiden

Bygget är igång igen efter vinteruppehåller. Vi räknar med att projektet ska bli klart i augusti 2022. Minst ett körfäl kommer vara öppet under hela byggtiden, men framkomligheten kommer periodvis att vara begränsad. 

Tidsplan

1 Byggstart september 2021

2 Byggarbetet pausas vintern 2021/2022

3 Byggarbete återupptas våren 2022

4 Arbetet beräknas bli klart augusti 2022

Kontakt

Silvana Gilardi

projektledare

Telefon: +46 10-123 09 92