Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1700, Vegby, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi bygger om väg 1700 i Vegby för att göra den säkrare. Det gör vi genom hastighetsdämpande åtgärder och genom att göra det lättare för trafikanterna att uppfatta olika delar i trafikmiljön

Vad?

Förbättra trafiksäkerheten längs väg 1700 i Vegby, Ulricehamn.

Varför?

Trafikmiljön upplevs som otrygg av olika trafikantgrupper.

Nuläge

Arbetet pausat till våren 2022. Återstående arbete är göra upphöjda övergångstället, asfaltering och målning. Även gångbanan utanför före detta affären ska tillgänlighetsanpassas,

Om projektet

Vi har fått in synpunkter om att fordon kör för snabbt genom Vegby och om gående som upplever att det är otryggt att korsa vägen mellan Storgatan och Sjöbovägen. Under hösten 2021 och våren 2022 bygger vi därför om i Vegby centrum.

Det här ska vi göra

  • Sänka hastigheten från 50 km/tim till 40 km/tim mellan Storgatan och Sjöbovägen.
  • Måla om väglinsen (”knappen”) i korsningen 1700/Vegagatan/Skolgatan så att den syns tydligare.
  • Höja upp och göra övergångsstället vid Vegagatan/Skolgatan säkrare.
  • Förbättra sikten i korsningen mellan väg 1700 och väg 1690, och göra den lättare att uppfatta.
  • Flytta busshållplatsen Vegby från väg 1690 till väg 1700 (Strandvägen). Den nya hållplatsen är utformad så att den ska dämpa hastigheten på trafiken.

Så här påverkas du under byggtiden

Bygget är igång igen efter vinteruppehåller. Vi räknar med att projektet ska bli klart i april/maj 2022. Minst ett körfäl kommer vara öppet under hela byggtiden, men framkomligheten kommer periodvis att vara begränsad. 

Tidsplan

1 Byggstart september 2021

2 Byggarbetet pausas vintern 2021/2022

3 Byggarbete återupptas våren 2022

4 Arbetet beräknas bli klart april/maj 2022

Kontakt

Silvana Gilardi

projektledare

Telefon: +46 10-123 09 92