Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1800, ny sträckning och anslutning till väg 42

Vi bygger om korsningen mellan väg 42, väg 1800 och väg 1771 i Borås kommun. Det gör vi för att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten.

Vad?

Bygga om korsningen mellan väg 42, väg 1800 och väg 1771 vid Sparsör.

Varför?

Förbättra trafiksäkerheten och framkomligheten.

Nuläge

Arbetena med VA, busshållplats, refuger, belysning asfaltering och justering i slänter är klara. Vi har arbeten kvar att göra och beräknas vara helt klara vintern 2022.

Om projektet

Trafiken på väg 1800 har ökat de senaste åren, och korsningen mellan väg 42, väg 1800 (Paradisvägen) och väg 1771, (Sparsörsvägen) är i dag en av de mest olycksdrabbade i Fristads kommundel. Vi bygger därför om korsningen.

I samband med ombyggnaden ska vi även:

  • bygga gångpassager, en över väg 42 och en över väg 1800
  • bygga en gång- och cykelväg längs väg 1800 från väg 42 till 300 meter öster om Vinkelvägen
  • anlägga ett vänstersvängfält på väg 1800 till Vinkelvägen
  • flytta och tillgänglighetsanpassa en busshållplats.

Tidsplan

1 Byggstart januari 2021

Arbetena med VA, busshållplats, refuger och belysning är klara.

3 Asfaltering och justering av slänter april–6 maj 2022

4 Klart vintern 2022

Kontakt

Tonny Eliasson

Projektledare

Telefon: +46 10-123 67 65

Sigrid Windle

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 34 32