Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1939, Gråbovägen–Olstorpsvägen–Lundbyvägen, ombyggnad korsningar

Vi planerar att bygga om korsningen Gråbovägen/Olstorpsvägen för att skapa en säkrare trafikmiljö för oskyddade trafikanter. Vi planerar också för att bygga om två busshållplatser.

Vad?

Ombyggnad av korsning Gråbovägen/Olstorpsvägen och två busshållplatser.

Varför?

Göra korsningen säkrare för både gång-, cykel- och motortrafik, och tillgänglighetsanpassa hållplatser så att de ska fungera bättre för fler resenärer.

Nuläge

Planering.

Om projektet

Korsningen Gråbovägen/Olstorpsvägen är olycksdrabbad och många oskyddade trafikanter vistas i området. Många av dem är skolbarn och ungdomar. På sträckan mellan korsningarna Gråbovägen/Olstorpsvägen och Gråbovägen/Lundbyvägen ligger även två busshållplatslägen (hållplats Stora Lundby Kyrka) på ömse sidor om Gråbovägen. Där saknas i dag en trafiksäker koppling för oskyddade trafikanter.

Ny cirkulationsplats

Korsningen mot Olstorpsvägen bygger vi om till en cirkulationsplats. I samband med det flyttar vi ner och tillgänglighetsanpassar hållplatsen Stora Lundby kyrka till ett nytt läge i direkt anslutning till cirkulationsplatsen. Vi bygger cirkulationsplatsen så att den sänker hastigheten på vägen förbi korsningen. På så sätt skapar vi en säkrare övergång för dem som ska ta sig till och från hållplatsen.

Dessutom tillgänglighetsanpassar vi busshållplats Gråbo industriområde (båda lägena) för att bussresandet ska fungera bättre för fler resenärer.

Tidsplan

1 Planerad byggstart hösten 2022

2 Klart våren/sommaren 2023

Kontakt

Lina Stenholt

Projektledare

Telefon: +46 10-123 00 55