Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 1957, Tiggarevägen–Norsesund station, trafiksäkerhetsåtgärder

Vi planerar tillsammans med Alingsås och Lerums kommun att utföra åtgärder längs väg 1957. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig på ett mer trafiksäkert sätt till och från Norsesunds station.

Vad?

Trafiksäkerhetsåtgärder längs väg 1957 (Norsesundsvägen) mellan Tiggarevägen och Norsesund station.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Projektet har avbrutits och kommer troligtvis genomföras som en kommande underhållsåtgärd.

Om projektet

Aktuellt

Projektet har avbrutits och kommer troligvis att genomföras som en framtida underhållsåtgärd. Projektsidan kommer därmed att tas bort från Trafikverkets webbplats 24 juni 2023.

Vi planerar att utföra fartsänkande åtgärder utmed väg 1957, Norsesundsvägen, vid Norsesunds bro i samarbete med Alingsås och Lerums kommun. Åtgärden kommer att sträcka sig mellan befintlig gång- och cykelväg vid Lilla Långenvägen och fram till den vägport där gång- och cykelvägen från Ingared ansluter.

Vi planerar att:

  • sänka den rekommenderade hastigheten till 30 km/tim
    bygga farthinder i form av upphöjda passager i ändarna av den cirka 200 meter långa sträckan.
  • göra en avsmalning av vägen i mitten av sträckan samt norr om gång- och cykelporten (avsmalningarna anpassas så att bussar ska kunna ta sig fram på vägen)
    måla nya streckade kantlinjer som ger gående företräde till 65 centermeter på vardera sida av vägen.
  • förbättra belysningen på sträckan.
  • Vi gör detta för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för gående och cyklister. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvalitén för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

1 Projektet avbryts våren 2023