Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 2028/Lärketorpsvägen, cirkulationsplats och gång- och cykelväg

Vi har byggt en cirkulationsplats i korsningen mellan Vänersborgsvägen och Lärketorpsvägen samt en gång- och cykelväg. För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för alla trafikanter

Vad?

Vi har byggt en cirkulationsplats och en gång- och cykelväg.

Varför?

För att förbättra framkomligheten och trafiksäkerheten för alla trafikanter.

Nuläge

Projektet är klart och den här webbsidan kommer tas bort den 15 oktober 2022.

Om projektet

Vi vill underlätta för sjuktransporter till och från Norra Älvsborgs Länssjukhus och har därför därför byggt en cirkulationsplats i korsningen mellan Vänersborgsvägen (väg 2028) och Lärketorpsvägen. Den kommer att förbättra både framkomligheten och trafiksäkerheten i korsningen.

För att förbättra trafiksäkerheten även för oskyddade trafikanter har vi byggt en 770 meter lång gång- och cykelväg mellan cirkulationsplats Liljedal i söder och den nya cirkulationsplatsen vid Lärketorpsvägen. Gång -och cykelvägen går längs den nordöstra sidan om Vänersborgsvägen och ansluter till befintliga gång- och cykelvägar.

Tidsplan

1 Byggstart Augusti 2021

2 Klart Sommaren 2022

Kontakt

Sanna Johansson

Projektledare

Telefon: +46 10-124 19 81

Jonas Blomqvist

Biträdande projektledare

Telefon: +46 10-123 27 82

Linda Stålberg

Markförhandlare

Telefon: +46 10-123 17 24