Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 2582 Granviksvägen, bärighetsåtgärder

Vi förbättrar bärigheten på Granviksvägen.

Vad?

För att höja standarden på vägen.

Varför?

Vägen har idag stora bärighetsproblem.

Nuläge

Bygge pågår.

Om projektet

Väg 2582 Granviksvägen uppvisar många olika typer av skador. Vägen har lappats och lagats en längre tid i olika omgångar men kvaliteten försämras stadigt. Nu förstärker vi vägen, breddar den vid vissa kurvor och bygger fler mötesplatser. Vi kommer även att byta vägtrummor och sidotrummor.

Markägarfrågor och frågor om masshantering hänvisar vi till Marcus Nyström, arbetsledare Svevia. Se hans kontaktuppgifter längre ner på sidan.

Vi lägger upp information om avstängningar och vägomledning löpande under byggtiden, se under Aktuellt nedan.

Aktuellt

Karta som visar vilka sträckor som ingår i etapp 1, etapp 2 och etapp 3.

Pågående arbeten 23 maj–10 juni  

Måndag 23 maj till onsdag 25 maj sker beläggningsarbeten på etapp 3.

Därefter cirka 30 maj–10 juni utför vi sidoytor och stödremsor längs samtliga tre etapper. 

 

Beskrivning etapperna

Etapp 1 (röd linje) När vi arbetar på etapp 1, kommer du som ska åka till golfbanan att behöva följa skyltning för omledning och åka runt.
Etapp 2 (den blå linjen) 
Etapp 3 (den svarta linjen)  

Tidsplan

1 Dikning och byte av sidotrummor april 2021–maj 2021

2 Sommaruppehåll av produktion juni 2021–september 2021

3 Vägschakt, breddning och byte av vägtrummor september 2021–januari 2022

4 Eventuellt vinteruppehåll januari 2022–mars 2022

5 Vägschakt, breddning och byte av vägtrummor mars 2022–maj 2022

6 Förstärkningsarbeten och beläggning maj 2022–juli 2022

Frågor och svar

Här kan du läsa några vanliga frågor och svar för väg 2582 Granviksvägen. Klicka på plus (+) för att fälla ut varje frågas svar.

​Nej. Vi kommer att bredda vägen vid vissa kurvor. Vi kommer också att bygga fler mötesplatser.

Vi kommer att börja dikningen vid södra infarten och arbeta oss fram till Otterstad. När vi gräver i vägen och byter trummor kommer vi att stänga av vägen etappvis.

Vi kommer att uppdatera webbsidan med vilka etapper som är avstängda.

Kommunen och Västtrafik har blivit informerade om arbetet. De arrangerar skolbussarna därefter.

​Vi har haft kontakt med Lidköpings kommun och har presenterat tidplanen så att de kan planera sin verksamhet efter det.

Vi kommer inte att göra etapperna helt klara på en gång. Infräsning (se fråga om infräsning) och asfaltering kommer senare.

På en del etapper gräver vi ur vägen för att komma ner djupare och där förstärka vägen med nytt förstärkningsmaterial. På vissa sträckor räcker det med att fräsa in nytt material. (se fråga om infräsning) Vilken av metoderna det blir på en sträcka är baserade på en bärighetsundersökning som är gjord 2015.

Det innebär att man lägger på nytt krossmaterial ovanpå den gamla asfalten. Sedan fräser man ner krossmaterialet i vägen med en speciell maskin för att öka bärigheten

Nej.

Nej. Men vi kommer att ta bort en del berg med ett expanderande medel som gör att vi senare kan knacka och riva bort stenen.

Det kan finnas platser där vi behöver utöka dikningen.

Hus och lador påverkas inte av dikningen. Däremot kan vissa staket behöva flyttas av fastighetsägaren.

Generellt är vägområdet två meter från asfaltkant. Om det finns diken så är det i bakslänt som vägområdet slutar.

Samma som idag, det vill säga bashastigheten, 70 km/h.

Kontakt

Elin Lans

Projektledare

Telefon: +46 10-123 37 97

Lars Broman

Byggledare

Telefon: +46 10-123 76 37

Peter Ringh

Frågor om infräsning och beläggning

Telefon: +46 10-124 24 55

Marcus Nyström

Arbetsledare, Svevia

Telefon: 010-458 18 79