Logga in
Logga in

Västra Götaland Väg 503, Torredsvägen–Dammets byväg, gång- och cykelväg

Vi planerar tillsammans med Mölndals stad att bygga en gång- och cykelväg längs väg 503. Syftet är att fotgängare och cyklister ska kunna röra sig trafiksäkert genom samhället.

Vad?

Ny gång- och cykelväg längs väg 503, Spårhagavägen, mellan Torredsvägen och Dammets byväg.

Varför?

För att förbättra trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter.

Nuläge

Vi håller på att ta fram en vägplan.

Om projektet

Vi planerar att bygga en gång- och cykelväg utmed väg 503, Spårhagavägen, mellan Torredsvägen och Dammets byväg i samarbete med Mölndals stad.

Den ​3 300 meter långa gång- och cykelvägen planeras för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Det förbättrar även möjligheten för pendling med cykel, ökar livskvaliten för boende samt bidrar till en positiv miljö- och hälsoutveckling.

Tidsplan

1 Preliminärt samråd vår 2022

Kontakt

Elin Lyckestam

Projektledare

Telefon: +46 10-124 40 73