Logga in
Logga in

Väg 535, Landvettervägen–Partillevägen Trafikpåverkande arbeten i Furulund i april

Vi bygger klart cirkulationsplatsen vid Tingsvägen februari–april. Trafiken till och från Tingsvägen och Vägkrönet behöver köra andra vägar under för att ansluta till Landvettervägen.

Trafiken på Landvettervägen leds sedan februari förbi pågående arbete i cirkulationsplatsen (rondellen) vid Tingsvägen med liten eller ingen trafikpåverkan. Gång- och cykeltrafiken påverkas inte. Det är de vägarna Vägkrönet och Tingsvägen som ansluter till Landvettervägen via cirkulationsplatsen som påverkas.

Nyheten är uppdaterad

Trafikföringen har förändrats; tidigare kommunicerades att Tingsvägens anslutning till Landvettervägen skulle ha öppnat för trafik vecka 12, men nu är anslutningen istället stängd till 22 april.

Trafikpåverkan Tingsvägen april

Anslutningen mellan Landvettervägen och Tingsvägen stängdes vecka 9 och planeras att öppnas igen till slutet av april. Trafiken leds om via en väg som vanligen används av bussar.

Följ skyltarna och notera förbudet att svänga vänster ut på Landvettervägen. Du kan endast svänga höger ut på Landvettervägen. Använd istället nästa cirkulationsplats (vid Prästtjärnsvägen) för att byta körriktning.

Kartbild som visar att anslutningen mellan Tingsvägen och Landvettervägen är stängd och trafiken går en L-formad omväg på mindre än 200 meter för att ansluta till Landvettervägen. Anslutningen mellan Vägkrönet (en mindre väg vid Furulundsvägen) är avstängd och trafiken hänvsas till Furulundsvägen.

Så ansluter trafiken Landvettervägen–Tingsvägen/Vägkrönet under april 2022

Trafikpåverkan Vägkrönet april

Anslutningen mellan Landvettervägen och Vägkrönet är stängd under april. Trafiken till och från Landvettervägen leds om via Furulundsvägen.

Arbetet vid cirkulationen vid Tingsvägen startade i september 2021 och har varit på paus sedan december 2021. Enligt tidplanen skulle arbetet återupptas i mitten av mars. Arbetet behövde hastigt tidigareläggas till 28 februari efter att en ny riskbedömning gjorts av mängden berg och okända ytor under och bredvid vägen, dessa riskerar att göra att arbetet med breddningen av cirkulationen drar ut på tiden.

Att startdatumet tidigarelades resulterade i att det inte var möjligt att få ut information till närboende via brev innan trafiken redan hade påverkats. Skyltar har funnit på plats för att förvarna om kommande arbeten.

Att arbetena på Landvettervägen måste hålla tidplanen är med hänsyn till stora kommande arbeten inne i Göteborg. 

22–24 april sker en totalavstängning av E6 genom Göteborg mellan Olskroksmotet och Ringömotet, som förväntas påverka större leder till och från Göteborg. Läs mer om kommande arbeten med Tingstadstunneln här.

Kontakt

Michael Dinh

Projktledare

Telefon: +46 10-123 07 13