Logga in
Logga in

Fortsatta arbeten i Rosenlundskanalen

Den 25 mars kunde vi dra den sista sponten som har hindrat vattenflödet i Rosenlundskanalen och Paddan har nu gjort sin första tur för året. Arbetet i kanalområdet fortsätter nu med att vi installera slitsmurar.

Det var i november 2021 vi stängde av Rosenlundskanalen för att fortsätta arbetet med station Haga. Under vinterns och vårens arbeten har vi främst borrat för och installerat cirka 50 sekantpålar på kanalens södra sida. För att kunna återställa vattenflödet i kanalen till den 1 april har vi nu schaktat bort de jordmassor, som vi tidigare fyllt igen kanalen med. Den 24 och den 25 mars kunde vi dra upp den spont som hindrade vattenflödet.

Där Västlänkens tunnel korsar Rosenlundskanalen ska vi schakta oss cirka 25 meter ned under markytan. För att kunna göra det fortsätter arbetet efter den 1 april med att vi påbörjar arbetet med att installera slitsmurar. För att få en slitsmur på plats gräver vi först smala schakt i marken och fyller den med armerad betong. Under det kommande schaktarbetet stöttas slitsmurarna upp av cross walls, tvärväggar. Som namnet antyder sätts dessa  upp tvärs över schaktet.

Med stödkonstruktionerna för schaktarbetet på plats fortsätter arbetet med att bygga bärande konstruktioner. I kanalen kommer tunnelgolvet att stöttas upp av stålpålar, var och en med en diameter på cirka 1,5 meter. Dessa stålpålar kallas även för Kingposts och ska borras ända ned till berg och på vissa håll i kanalen stöter vi på berg först på 65 meters djup. Till dess att vi får tunnelns väggar på plats, kommer Kingposten även att stötta upp tunneltaket.

När tunneltaket, eller topplattan, är gjuten, bygger vi tre nya brostöd för Rosenlundsbron att vila på. Rosenlundsbron monterades ned maj 2019 och har sedan dess legat på pontoner i kanalen i väntan på att åter lyftas på plats.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa