Logga in
Logga in

Kombination av tekniker när vi passerar Götatunneln

Passagen av Götatunneln kräver en kombination av tekniker och förstärkningsåtgärder. Av säkerhetsskäl stängs även Götatunneln för trafik vid sprängning. För att minska påverkan på trafiken sker sprängningarna kvällstid.

Vid Otterhällegatan korsar Västlänken det första av Götatunnelns två tunnelrör. Vi ha en låg bergtäckning i området och för att klara passagen kommer vi att behöva använda en kombination av olika tekniker för berguttaget; försiktig sprängning, vajersågning och hydraulisk spräckning. Berget tas stegvis ut i två sektioner; där den över delen tas ut genom försiktig sprängning.

Uttaget av bottendelen sker i flera steg, där vi först borrar och sågar en kontur, för att sedan försiktigt spränga bort resterande berg. Genom att skapa en slits mellan berget som ska sprängas bort och kvarstående tunnelkontur, reducerar vi vibrationerna mot Götatunneln och omgivande byggnader. Uttaget av bottendelen kan även ske med enbart vajersågning och hydraulisk spräckning.

Extra förstärkningsåtgärder

Att bygga Västlänkens huvudtunneln över Götatunneln kräver också kraftiga förstärkningsåtgärder. För att klara passagen kommer vi att använda en förstärkningsmetod som kallas för rörspiling.

-   Cirka 8 meter långa stålrör monteras då i en rad kring tunnelkonturen, med cirka 30 centimeters mellanrum. Rören borras snett uppåt med en liten lutning och kompletteras sedan med fiberarmerad sprutbetong, säger David Hersvik, samordnande byggledare berg, Haga. Vi kommer också att göra kontinuerliga sonderingar inifrån tunneln för att kontrollera bergtäckningen, fortsätter David.

Avstängning av Götatunneln

I och med passagen förläggs sprängningarna till kvällstid, och kommer att ske mellan klockan 21.00 och 22.00. Av säkerhetsskäl stänger vi också av Götatunneln för all trafik när vi spränger. De arbeten som påverkar trafiken i Götatunneln påbörjas vecka 16 och pågår i cirka sex månader. Under den perioden stänger vi av ett eller bägge tunnelrören, beroende på var vi befinner oss vid passagen. Avstängningen sker vardagar, upp till tre gånger i veckan.

-  Vi har utfört en så kallad nollbesiktning av Götatunneln, för att få en bild av tunnelns status i nuläget. Nollbesiktningen följs upp efter varje sprängning med okulära inspektioner. Därefter släpper vi på trafiken igen. Varje avstängning kommer därför att vara i upp till en och en halv timme, berättar David.

Trafikant i området

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa