Logga in
Logga in

Västlänken Ny bro ska byggas över E6

Nu startar arbetet med att bygga en ny tågbro över E6 som ansluter Västlänken till spåren i Olskroken. Den nya tågbron ska vara klar sommaren 2023.

I norr ansluter Västlänken till spåren i Olskroken. Här börjar vi nu att bygga en ny bro över E6, strax norr om det gamla broläget.

E6 avstängd 22-25 april

För att kunna riva och frakta bort den befintliga bron måste vi stänga av E6. Det gör vi under helgen 22-25 april när renoveringen av Tingstadstunneln startar. Detta innebär att E6 är avstängd från Olskroksmotet till Ringömotet från klockan 22:00 fredag 22 april till 05:00 måndag 25 april.

Byggandet av den nya bron pågår under 15 månader och ska vara klar sommaren 2023.

Försämrad framkomlighet under helger

Vissa arbetsmoment, som exempelvis grundläggningen av brostöden, kräver en större arbetsyta för att kunna utföras på ett säkert sätt. Vi behöver då minska antalet körfält genom arbetsområdet. För att minimera störningen för trafiken på E6 kommer vi att göra dessa arbeten under ett antal helger.

Under dessa helgarbeten kommer framkomligheten på E6 förbi området att försämras och det är stor risk för köer. Istället för vardagarnas tre körfält i vardera riktningen kommer antalet körfält att minskas till två. Ibland bara i ena riktningen och ibland i båda.

Störst påverkan blir det för de som reser från Lundbyleden och ska söderut på E6 alternativt från E45. Om man kan bör man välja annan resväg, främst om man reser på dagtid, exempelvis via Älvsborgsbron och Söderleden.

Bullrande arbeten

Förutom påverkan på trafiken så kommer både rivningen av nuvarande bro, samt spontning och pålning för den nya bron, att bullra. Detta riskerar att störa boende i närheten, även under helger.

Begränsad framkomlighet förbi arbetsområdet

  • 22-25 april, totalavstängning, rivning av nuvarande bro
  • Helgerna vecka 17, 18, 19, 21 och 28, två körfält i varje riktning, arbete med mittstöden
  • Helgerna vecka 29-32, två körfält i södergående riktning och tre i norrgående, arbete med västra stödet
  • Helgerna under vecka 34-37, tre körfält i södergående och två i norrgående riktning, arbete med östra stödet
  • Helgen vecka 38 två körfält i södergående och tre i norrgående riktning, arbete med västra stödet
En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa