Logga in
Logga in

Västlänken Detta händer vid Nordstan och Kanaltorget

Det händer mycket runt Nordstan och Kanaltorget nu och under våren. Här kan läsa lite mer om våra arbeten i området

Kanaltorget

Norr om Nordstan, vid Kanaltorget, händer det mycket den kommande tiden.

Efter att Göta Älvbron rivits har vi på Västlänken nu tagit över området. Här ska Västlänkens huvudtunnel byggas och samt uppgångar från det som kommer att bli Station Centralen.

Just nu, och fram till slutet av februari, utförs sonderingsgrävning och arkeologi samt spontning av en tätskärm. Det är en typ av bredare spont som hindrar vatten från att läcka in i det schakt där tunneln ska byggas. Detta kan orsaka buller.

Innanför tätskärmen ska vi sedan gjuta slitsmurar. Då gräver vi först ut det hål som slitsmuren ska gjutas i, sedan sänks en armeringskorg ner i hålet som fylls med betong. Slitsmuren fungerar som en stödvägg, både genom att stötta upp det som kommer att bli tunnelns väggar samt genom att hindra vatten från att läcka in i schaktet under byggtid. Arbetet med att gjuta slitsmurarna kommer att pågå under hela 2022. Vi jobbar oss från öst till väst.

Nordstans P-hus

Sedan hösten 2021 har det pågått arbeten vid Nils Ericsonsgatan, vilket påverkade in- och utfarterna ut Nordstans P-hus. I början på december kunde vi öppna delar Nils Ericsonsgatan igen - i höjd med Spannmålsgatan och söderut. Den norra delen av Nils Ericsonsgatan kommer att hållas stängd eftersom vi bygger Västlänkens huvudtunnel där samt en ny lastgata in till Nordstans källare. Detta gäller till början av 2024.

Den befintliga lastgatan för transporter in till Nordstan ligger där Västlänkens huvudtunnel kommer att gå, vilket innebär att det måste ersättas. När den nya lastgatan är klar, till sommaren 2022, kommer den nuvarande lastgatan att rivas.

Under sommaren 2022 sker det nya förändringar i hur man kör in och ut ur Nordstans P-hus. Den ramp ner till Kanaltorgsgatan som idag är utfart kommer att rivas. Utfarten kommer istället att flyttas till bottenplan. Trafiken kommer fortfarande att hänvisas över Kanaltorget och ut på Västra Sjöfarten. Det kommer att gälla fram till och med början på 2024.

Då kommer även infarten till P-huset via Spannmålsgatan öppna igen. Den kommer då att nås från Stadstjänaregatan och via en nybyggd väg mellan Hisingsbron och Nils Ericsonsterminalen och sedan över spårvägsspåren vid hållplatsen Nordstan.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa