Logga in
Logga in

Helgarbeten påverkar trafiken på E6

I 2022 blir det stökigt i Göteborgstrafiken. Helgen den 22 till 25 april stängs E6, en tågbro ska rivas, samtidigt som renoveringen av Tingstadstunneln inleds. Undvik trafiken om du kan och räkna med långa restider.

Fredagen den 22 april klockan 22.00 stängs E6 av mellan Olskroksmotet och Ringömotet och kommer vara helavstängd fram till 05.00 måndagen den 25 april. Under helgen ska en gammal tågbro över motorvägen rivas, samtidigt som Tingstadstunnelns renovering drar igång.

Trafikanalyser visar att trafikpåverkan under helgen kommer att bli stor. Om du måste resa bör du räkna med mycket långa restider.

Ny tågbro blir en del av Västlänken

Tågbron som idag går över E6 är en enkelspårig tågbro som inte varit i bruk sedan 2018 – då byggnationen av Västlänken inleddes. Den ska nu rivas för att ge plats åt en ny bro, som en del av Västlänken.

Rivningen av den gamla bron kommer att ske under helgen den 22-25 april. Först kommer vi att knacka ner bron för att sedan frakta bort massorna på lastbil. Efter det sorteras armeringen från betongen, som fraktas bort till deponi. Arbetet kommer att pågå från 22.00 på fredagen 22 april fram till 05.00 på måndagen den 25 april.

Direkt efter rivningen påbörjas byggnationen av den nya tågbron. Den beräknas pågå i 15 månader. 

Den nya bron kommer att ha fem brostöd totalt – ett i mitten av E6, två vid sidan av motorvägen och två landfästen där bron börjar. Stöden och landfästena kommer att kohesions-pålas med 65 meter långa pålar

Begränsad framkomlighet under brobygget

Efter stängningshelgen (22-25 april) kommer det i huvudsak vara tre körfält öppna i båda riktningarna genom arbetsområdet mellan Gullbergsmotet och Olskroksmotet. Detta gäller samtliga vardagar samt de flesta helger.

Vissa arbetsmoment kräver ett större arbetsområde, så som spontning och pålning för brostöden och, lite längre fram, gjutning av själva bron. Det innebär att vi under ett antal helger under brobyggnationen kommer att behöva minska framkomligheten på E6 genom arbetsområdet ytterligare.

Under dessa helger kommer framkomligheten att begränsas till 2 körfält i varje riktning (ibland gäller 2 körfält i en riktning och 3 i den andra). Vi kommer periodvis att stänga av körfält under helg, alltså ett antal helger i sträck. Dessa helger kan man som trafikant vänta sig längre restider genom arbetsområdet.

Den första perioden av helgarbeten inleds direkt efter stängningshelgen 22-25 april. Alltså mellan vecka 17 och vecka 22, med undantag för vecka 20 som är helgen för Göteborgsvarvet. Nästa period för helgarbeten sker i under juli/augusti. Mer information om det kommer längre fram.

Under ungefär 17 helger totalt, under den 15 månader långa byggtiden, kommer det att råda begränsad framkomlighet.  

Tingstadstunnelns renovering

Samma helg som E6 stängs av och arbetena med tågbron inleds (22-25 april), påbörjas även renoveringen av Tingstadstunneln. ​Medan tunneln renoveras stängs tunnelns ena rör för trafik. Det innebär att trafiken kommer att dubbelriktas i ett tunnelrör åt gången under renoveringsperioden. Renoveringen beräknas vara klar i oktober 2023.​

Vilka helger är det begränsad framkomlighet?

E6 är helt avstängd den 22-25 april

Helgen den 22-25 april kommer E6 vara helt avstängd, mellan Olskroksmotet och Ringömotet. Då kommer vi riva en tågbro som går över motorvägen. Samtidigt inleds renoveringen av Tingstadstunneln.

Körfält på E6 stängs av under helg

Under tiden då vi bygger den nya tågbron över E6 kommer vi periodvis att behöva stänga av körfält på E6, vid arbetsområdet mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet.

Det som under vardagarna är 3 körfält i båda riktningarna kommer dessa helger att begränsas till 2 körfält i båda riktningarna (ibland gäller 2 körfält i en riktning och 3 i den andra).

Vi kommer att stänga av körfält helgerna direkt följande helavstängningen av E6 (22-25 april). Alltså mellan vecka 17 och vecka 22, med undantag för vecka 20 som är helgen för Göteborgsvarvet.

Nästa period för helgavstängningar sker i under juli/augusti. Mer information om det kommer längre fram.

Under ungefär 17 helger totalt, under 15 månaderna som krävs för att bygga bron, kommer det att råda begränsad framkomlighet genom arbetsområdet.

Under samma period pågår renovering av Tingstadstunneln vilket begränsar framkomligheten ytterligare.

E6, Tingstadstunneln, underhållsarbete

Hur påverkas trafiken?

Mycket stor påverkan när E6 är helt avstängd

Trafikanalyser visar att det kommer bli en mycket kraftig trafikpåverkan helgen 22-25 april. Då stängs E6 av helt mellan Olskroksmotet och Ringömotet, inklusive alla av- och påfartsramper i Gullbergsmotet. Även avfarten från E20 mot E6 norr (Kakeltunneln) stängs.

Om du måste resa bör du räkna med mycket långa restider.

Trafiken beräknas flyta på särskilt långsamt klockan 11-15, speciellt runt Kallebäcksmotet och Gnistängstunneln.

Extra stor trafikförändring blir det för trafikanter som kommer från Riksväg 40 och ska mot Hisingen/Oslo. De hänvisas att köra E6 södergående via Mölndal (Åbromotet) och Söder-/Västerleden över Älvsborgsbron.  

Långsammare trafik när delar av E6 stängs av under helg

Under de helger delar av körfältet på E6 stängs av, genom arbetsområdet för bygget av ny bro, kan trafikanter räkna med längre restider mellan Olskroksmotet och Gullbergsmotet.

Vi kommer att stänga av körfält helgerna direkt följande helavstängningen av E6 (22-25 april). Alltså mellan vecka 17 och vecka 22, med undantag för vecka 20 som är helgen för Göteborgsvarvet.

Under samma period pågår renovering av Tingstadstunneln vilket begränsar framkomligheten ytterligare.

E6, Tingstadstunneln, underhållsarbete

Varför stängs E6 av?

Vi bygger i ett av Göteborgs mest trafikintensiva områden och behöver parallellt med framkomligheten även prioritera säkerheten. Det ska vara säkert både för dem som jobbar i området och de som färdas därigenom. Av den anledningen behöver vägen stängas av helt under den inledande helgen och sen även delvis under brobygget och Tingstadstunnelns renovering.

Rivningen av tågbron och inledningen av Tingstadstunnelns renovering är förlagt till en helg för att minska trafikpåverkan. Det är en del av ett noggrant planerat trafikpussel och kan genomföras nu, till exempel tack vare att Marieholmstunneln öppnat och den nya Hisingsbron är på plats.

Varför sker allt samtidigt?

De arbeten som genomförs i Göteborgstrafiken är en del av ett noggrant planerat pussel. När trafiken ändå behövs stängas av på grund av ett arbete - passar Trafikverket också på att utföra andra arbeten. Vi försöker hela tiden upprätthålla en acceptabel framkomlighet.​

Pusslandet bygger på att nya trafiklösningar avlastar äldre. Till exempel är det tack vare Hisingsbron och Marieholmstunneln som vi nu både kan riva tågbron och ge Tingstadstunneln sin välbehövliga renovering.

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa