Logga in
Logga in

Västlänkens huvudtunnel under Fogelbergsparken

Från Föreningsgatan närmar sig nu Västlänkens huvudtunnel station Haga. Under våren arbetar vi under Fogelbergsparken i den del av tunneln som går under arbetsnamnet "trumpeten".

Utifrån korsningen vid Södra Viktoriagatan/Malmstensgatan har vi sedan årsskiftet 2020/2021 drivit Västlänkens huvudtunnel och den parallella service- och räddningstunneln i riktning mot station Haga. Under Otterhällan byggde vi en spansk kurva, vägen från Föreningsgatan mot stationsutrymmet går via en "trumpet". Här vidgar sig huvudtunneln från två till fyra spår och till ett omfång på 30 meter i spännvidd.

I slutet på februari befinner vi oss under Fogelbergsparken och har påbörjat arbetet med den del av tunneln som kallas för ”trumpeten”. Det är en cirka 70 meter långt tunneldel mellan huvudtunneln och station Haga. För att ta ut i berget här kommer vi att spränga ut två mindre pilottunnlar längs med yttersidorna på tunnelkonturen. När detta är gjort, går vi tillbaka till början av ”trumpeten” för att ta ut mittendelen.

- För boende i området kring Fogelbergsparken innebär det att stomljuden från borrningsarbeten kommer att gå i vågor; där ljudet klingar av i takt med att pilottunnlarna drivs framåt, för att sedan börja om på nytt då vi tar ut resterande berg. Som tidplanen ser ut idag kommer arbetet med berguttaget i ”trumpeten” att pågå fram till juli/augusti 2022, berättar Karin Malmquist, projektledare Haga.

Hur du påverkas du av våra bergarbeten

En av de mest påtagliga störningarna från Västlänkens arbeten med bergtunnlarna är de stomljud som fortplantar sig i berg eller byggnadsstommar. Stomljuden uppstår när man borrar för sprängning, förstärkning och tätning samt knackar ned löst berg med hammare. Hur högt ljudet upplevs beror på avståndet, men det kan märkas påtagligt 50–150 meter från bullerkällan. Ofta kan också sprängningarna kännas som vibrationer och höras en bra bit från tunnlarna. 

- En av de största utmaningarna vi har i projektet är att vi bygger mitt i en stad, men när det kommer till stomljud är det svårt att begränsa dem på annat sätt än att styra när, hur och vilka arbeten som utförs. Våra bullerberäkningar visar också att vi på vägen mot stationsutrymmet kommer att överskrida riktvärdet för buller i en del fastigheter kring Nedre Fogelbergsgatan och Haga Kyrkogata. För de som berörs av detta kommer vi att erbjuda tillfällig vistelse, berättar Karin. 

Ställ dina frågor till oss

Har du någon fråga om bygget av Västlänkens fortsatta arbeten under Fogelbergsparken och mot station Haga? Det är stora chanser att du kan få svar på den i vår samling av vanliga frågor.

Bor du i närområdet till Fogelbegsparken och vill prata med oss i projektet?  Den 9 och 10 mars har vi telefontider som du som kan anmäla dig till. Då finns våra projektmedlemmar redo att svara på dina frågor kring tunneldrivningen i ditt område. Kanske har du frågor kring stomljud, om hur vibrationer påverkar din fastighet eller tillfällig vistelse? Vi ser till att den som ringer upp dig är den som är bäst lämpad att svara. Hur du anmäler dig finns beskrivet i det informationsblad som har skickats ut till berörda hushåll.