Logga in
Logga in

Västlänken Arbetena vid Fågelsången

Under vecka 3 började vi ta ner träden i slänten vid Fågelsången. Det är det första av flera moment under våren och fram till hösten 2022 där vi bygger ett ventilationsschakt för Västlänken i Renströmsparken.

En borrkrona i närbild

Närbild på en borrkrona.

I samband med att vi tar bort delar av växtligheten i slänten bygger vi en tillfällig arbetsväg till platsen där vi ska bygga ett ventilationsschakt för station Korsvägen i Västlänken. ,

När vi tar ner träden kan vi behöva spärra av delar av gång- och cykelbanan på Fågelsången. Vi säkerställer att man alltid kan passera platsen. Följ skyltning och instruktioner.

Därefter påbörjas borrningar som ska förstärka och täta berget. Borrningarna sker under februari och mars och beräknas skapa stundtals höga bullernivåer, även om vi sätter upp bullerdämpning runt maskinen.

Borrar schaktet nerifrån

Från augusti och fram till hösten planerar vi att bygga själva schaktet. Det görs med en metod som kallas för raiseborrning. Det innebär i korthet att man borrar upp schaktet underifrån.

Först borras ett mindre pilothål i centrum av schaktet från markytan ner till det bergrum som vi har sprängt ut på cirka 30 meters djup. I bergrummet monteras det en ny borrkrona på en stång som löper genom pilothålet. Därefter dras borrkronan sakta uppåt. När borrkronan förs uppåt roterar den och på så vis krossas berget ovanför kronan och faller ned till bergrummets botten.

Borrningar orsakar buller

Därefter kommer vi spränga ut schaktet till dess färdiga storlek som är ungefär 8x12 meter.

Borrningarna och sprängningarna riskerar också att skapa buller och vibrationer i omgivande fastigheter.

När ventilationsschaktet är färdigt så kommer vi att bidra till att ny växtlighet planteras i slänten.

Raiseborrningsmaskin. Borrmaskinen ställs på markytan och drar upp borrkronan nerifrån. Foto: Kasper Dudzic

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Ulf Angberg

Kommunikationsansvarig

Telefon: +46 10-123 85 68