Logga in
Logga in

Västlänken Bullrande pålningar i Almedal

Schaktningen för Västlänken i Almedal pågår och i takt med att den blir klar så kommer vi att förstärka marken genom att slå ner pålar under våren. Pålningen görs dagtid på vardagar och är bullrande.

Den södra infarten till Västlänken ligger i Almedal. Här åker tågen från marknivå ner i ett tråg av betong för att sedan åka in i tunneln som löper under Göteborgs stad.

Innan vi kan bygga tråg och tunneln i betong så ska den leriga marken förstärkas nu i vår. Det görs genom att vi driver ner stålpålar längs med hela sträckan från tunnelpåslaget i norr, ner till Sankt Sigfridsbron i söder.

Arbetet började i januari

Pålningen av stålrören genererar ett visst buller, främst när vi ska få fast pålarna i berggrunden under jordmassorna. Det innebär att bullret från pålningsarbetet inte är konstant. Tystare perioder förekommer också.

Planen är att påbörja pålningen i mitten av januari för att vi ska bli klara på försommaren, om allt går som det ska. Vi kommer arbeta med pålningen vardagar mellan klockan 7 och 19.

De bullerberäkningar som gjorts för pålningarna visar inte på några överskridanden av riktvärden för buller i bostad dagtid. Men vi är medvetna om att pålningen ändå kan uppfattas som störande.

Vi lägger fortlöpande upp information om störningar på Västlänkens störningssida. Där hittar du aktuell information. 

En eu-flagga samt logo-texten "Med finansierat av Europeiska unionens fond för ett sammanlänkat Europa

Kontakt

Ulf Angberg

Kommunikationsansvarig

Telefon: +46 10-123 85 68